Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

שיר השירים ואהבת ה'…לעמו

"שיר השירים ואהבת ה"… לעמו.

"מפסח לשבועות"

מאת היועצת רויטל רחל צדוק,, מנהלת מדרשיה חרדית בבית שמש.


–חמש המגילות שאנו קוראים בחגים ואירועים שונים הם:

מגילת קהלת קוראים בסוכות, מגלת אסתר- בפורים, רות- בשבועות, איכה- בתשעה באב ואת מגילת שיר השירים קוראים בפסח.

שיר השירים הוא שיר אחד המורכב משני שירים, שיר אחד הוא שיר שעם ישראל שרים לבורא עולם מתוך אהבתם אותו, והשני הוא שירו של בורא עולם ששר לעם ישראל מתוך אהבתו אותם ,ומאחר וספור האהבה של עם ישראל וה"… החלה במלא עוצמתה של יציאת מצרים. ולכן קוראים מגילה זו בחג הפסח.

–עשר שירות נאמרו בעולם הזה ושיר השירים משובח מכולם.

השיר הראשון נאמר על ידי אדם בזמן שנמחל לו עוונו ונכנס יום השבת והגן עליו "מזמור שיר ליום השבת".

את השירה השנייה אמרו משה ובני ישראל בקריעת ים סוף,

השירה השלישית אמרוה בני ישראל כשניתנה להם באר המים,

את הרביעית אמר משה לפני פטירתו (וזאת הברכה),

את החמישית שר יהושע כשעמדה לו שמש בגבעון.

את השישית אמרו ברק ודבורה כשנצחו את סיסרא וחילותיו,

השביעית אמרה חנה כשנולד לה שמואל.

השמינית אמר דוד המלך,.

את העשירית יאמרו בני ישראל בגאולה הקרובה,

"ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודך מיין"

המילה דוד מופיעה פעמים רבות בשיר השירים, כגון " אני לדודי ודודי לי" וכן בפסוק שלנו "כי טובים דודך מיין".

דוד היא לשון חיבה ואהבה. אבא- מצד אחד הוא זה שמעניק, ודואג, ושומר, אולם הוא גם זה שנותן גערה כשצריך ומבקש ודורש,

אולם "דוד" זוהי דמות שמשדרת אהבה בלבד! דוד יכול להביא מתנה, דוד יכול לתת נשיקה, אבל דוד לא צועק ומטיל אימה.

הקב"ה הוא גם אבינו, גם מלכנו וגם אחינו. הוא מחייב וגם מעניש כשצריך.

בשיר השירים ה"… יתברך הוא רק אוהב! רק מחבק! רק מטיב!

וזו העוצמה הגדולה של חג הפסח ושיר השירים.

כל אדם בעולם מחפש אהבה, מחפש יחס מהסובבים אותו ותשומת לב. אולם,לכל אהבה מבן אנוש מתלווה גם צער, כי אהבתו אינה קיימת לעד. מה שאין כן אהבתו של מלך מלכי המלכים לבניו אהוביו- זוהי אהבה נצחית! בלתי ניתנת לשינוי וערעור, ולכן היא טובה יותר מכל דבר אחר בעולם.

וזהו פרוש הפסוק: "ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דדך מיין"- רבונו של עולם, תנשק אותנו ותרעיף עלינו אהבה, כי אהבתך טובה לנו מכל יין שבעולם!

למרגלות הר סיני עמדו כל ישראל מול הר סיני שהיה כולו בוער באש, ועיניהם נשואות לראש ההר ומשם מתוך קולות וברקים שמעו את הוד קולו של מי שאמר והיה העולם.

שאמר "אנכי ה"… אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים". והמשיך ואמר:" לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני".

מרגע זה לא החזיקו נשמותיהם של ישראל מעמד בתוך גופם ופרחו להם. עמדה התורה ואמרה: "ריבונו של עולם, בניך מתים למרגלות ההר, למי תיתן את התורה"?

מיד החזיר להם הקב"ה את נשמתם. ומשם והלאה דבר אתם משה רבנו ע"ה.

שתי דברות אלו הם שתי הנשיקות שבורא עולם נישק את בניו פה אל פה. מאותו רגע נכנסה בכל יהודי עד סוף כל הדורות אמונה ברורה באלוקים חיים.

אמונת נצח שלא ניתן להוציאה ולעקרה גם מהיהודי הרחוק ביותר. –יהודי שחי בימנו סיפר: עשר שנים הייתי במזרח הרחוק, למדתי אומניות לחימה. כמובן שבאותם שנים הייתי רחוק לחלוטין מתורה ומצוות ומכל מה שמזכיר את זה. והנה, הגעתי לרגע הנכסף, אני עומד להיכנס ל"גורו" הוא האיש בעל הכוחות והעוצמות האדירות ביותר. בכניסה בקשו מכולם להכנס בכריעה והשתחוויה. כשהגיע תורי, אמרתי: אני לא כורע בפני אדם.

נכנסתי זקוף אלא שפתאום נהדפתי אחורה בעוצמה אדירה.

הגורו יסתכל עלי ושאל: "אתה יהודי?" ברגע אחד נזכרתי בעמי ומולדתי ואמרתי: "כן" והגורו אמר:"אם כן למה באת אליי? יש לכם את תורת משה! שוב לארצך". הרי לנו איך הנשיקה מבורא עולם לא נעלמת מלב היהודי גם שנים רבות לאחר מעמד הר סיני.וזה שאומר: "ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודך מיין"!


לכל הזמנה הרצאות, אבחונים, דיסקים, בטל : 0522529857

0 תגובות

Comentários


bottom of page