Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

סיפור השגחה-כוחה של תפילה


שבוע טוב לכולם, השבת שמעתי סיפור מדהים שהחלטתי לשתף אם הפורום הנכבד. יש לנו ביישוב מכרים שאצל הבעל התגלה גידול (לא ממאיר) של 4 ס”מ במוח לפני כמה חודשים. כמובן שהחליטו לנתח אותו. עבר ניתוח להוצאת הגידול, ואז עוד ניתוח כי משהו הסתבך. אמרו לו שהוא יצטרך ניתוח שלישי כדי לסגור את הסיפור. כשנודע לי על מצבו, הוספתי את שמו לרשימת האנשים שאני מתפלל עליהם מול קה”ק. כל סיור במנהרות אני מאפשר לקבוצה כמה רגעים של תפילה מול קה”ק ומנצל את ההזדמנות לפרק תהילים ותפילה על כלל ישראל ובכללם גם “הרשימה”. ביום שלישי לפני שבוע וחצי הוא עבר את הניתוח השלישי שהיה אמור להיות פשוט. ביום שישי מצבו פתאום הסתבך ונהיה קריטי. הוא נלקח לניתוח דחוף בשבת. ביום שלישי השבוע הוא התעורר, ואמר לאשתו שהוא רוצה שאני אבוא לבקר אותו. קצת הופתעתי מהבקשה, בכל זאת הייתי מצפה שיבקש מאנשים יותר קרובים אליו שיבואו לבקר. בכל מקרה לא יצא לי ללכת אבל ביום שישי בצהריים התקשרתי אליו כדי לשאול בשלומו. התברר לי שהוא שוחרר ל”חופש” מהבית חולים והוא בבית בשבת (!) אז הלכתי לבקר אותו אתמול בערב שבת אחרי התפילה. התחלנו לדבר ואז הוא אומר לי “ראיתי אותך”. שאלתי איפה? אז הוא אמר לי בפשטות “למעלה”… מסתבר שהוא כבר היה עם רגל וחצי בעולם האמת. הוא סיפר שהוא (הנשמה שלו) ישב בסוג של “חדר המתנה” עם עוד כמה שהיו במצבו. הוא אמר ששם כח המשיכה עובד הפוך.. הנשמה נמשכת למעלה.. הוא ראה את מלאך המוות ואמר שכל מי שהכיר אותו נלקח על ידו ועבר ל”שלב הבא”. ותוך כדי שהוא ממתין לראות מה יהיה איתו הוא פתאום מתחיל לראות כמה פרצופים מוכרים של אנשים שמתפללים עליו – הרב מחב”ד, בית הכנסת שלו בארה”ב, קבוצת נשים ביישוב שאומרות תהילים, ואני.. והוא מרגיש שכל התפילות האלה פשוט מושכות אותו בכח למטה, כמו משחק של משיכת חבל, כשבסופו של דבר התפילות ניצחו. נאמר לו שהוא חוזר לכאן. למותר לציין שהייתי המום.. תמיד תהיתי עד כמה התפילות משפיעות בעולמות העליונים והנה קיבלתי תשובה פשוטה ברורה וחדה. איך כמה רגעים של תפילה בכותל מיהודי פשוט יכולות להיות ההבדל בין חיים ומוות. הרגשתי שאני חייב לשתף את כולם בסיפור הזה כי אותי אישית הוא חיזק מאוד. אנחנו כמדריכי ועובדי מנהרות הכותל שזוכים להיות בנקודה הקדושה ביותר בכותל, יכולים בקלות “להתקרר” ולשכוח איפה אנחנו נמצאים, מה הכוח של המקום שבו אנחנו נמצאים, ומה הכוח של תפילה. ממילא זה גם לפעמים משליך על איך שאנחנו מעבירים את קדושת המקום וחשיבות התפילה בכלל ובמקום הזה בפרט לקבוצות שאנו מדריכים. אני מקווה מאוד שהסיפור הזה יחזק את כולנו, וכמובן שאשמח אם תפיצו אותו לזיכוי הרבים. שבוע טוב! יובל (מדובר בסיפור של מדריך במנהרות הכותל)

0 תגובות

留言


bottom of page