Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

מעלת חודש ניסן – עדנה קדוש

כל חודש מחודשי השנה מקביל לאחד מאיברי הגוף. חודש ניסן מקביל לראש . כמו שהראש של האדם הוא ראש לכל האיברים כך ניסן ראש לכל החודשים. כמו שכל התכונות והכוחות של האדם כלולים בראש, כל התנהגות שלו וכל פקודה לאיברים הם תוצאות של הראש, כך כל כוחות השנה מונחים וכלולים בחודש ניסן. ככתוב: “החודש הזה לכם ראש חודשים” וכן “ראשון הוא לכם לחודשי השנה”. אנו למדים שניסן הוא ראש לכל החודשים. לא רק שהוא ראשון במניין 12 החודשים, אלא הוא ראש לחודשים, ראש לשנה. “החודש הזה לכם” לכם בהיפוך אותיות = מלך. למדים אנו שניסן מלך על חודשי השנה והוא גם ראש השנה למלכים. נוריד לחיינו את הנקודה שניסן הוא ראש, ונראה איך זה קשור אלינו. אם נתחבר לאנרגיה המיוחדת של ימים אלו, נוכל לקבל את האוצרות. אם ניתן למלך הזה למלוך נהיה חופשיים.

בעל “הבני יששכר” אומר שיש מעלה מיוחדת לימי ניסן. י”ב הימים הראשונים של ניסן הם ימים שמשפיעים על כל השנה. כל יום רומז לחודש שלם. חודש ניסן הוא חודש “האביב”, אב – י”ב. אב וראש לכל י”ב החודשים. בימים אלו כלולים שפע וסגולות ולכן קוראים בהם את פרשת הנשיאים, שזה ביטוי לשפע ו”מאור השמש” כותב שבניסן באופן מיוחד, הצדיקים יכולים לפעול בתפילתם ולהפוך דינים לחסדים ורחמים.

איך אנחנו “מושכים” אלינו את הברכה הזו? שלב ראשון הוא ע”י הראש. אם נאפשר לעצמנו להתחבר כל יום מי”ב ימי ניסן הראשונים לשפע של החודש שהם מייצגים, נוכל למשוך אלינו טוב הולך וגדל. באופן מעשי, יש לעצור, לשבת נח , לנשום עמוק, לעצום עיניים ולהתמקד במחשבה בחודש המיוצג באותו היום, להתבונן באיכויות שלו ולהתחבר במחשבה בריכוז גדול. אימון עצמי, חינמי, בשעה שמתאים לי… קאוצ’ינג רוחני.

א’ ניסן – מייצג את ניסן: מזלו טלה. פריצת הפריחה בטבע. ניסים וגאולה. נתבונן בעצמנו ונזהה את המקומות שלנו שצריכים פריצה, לבלוב ופריחה. נשאל את עצמנו מה עוצר אותנו מלפרוח ולהתקדם? נקבל על עצמנו לפעול פעולה אחת שתוציא את הכח שלנו אל הפועל. נתחבר לאווירת הניסים ונאמין שנזכה לנצח. ב’ ניסן – מייצג את אייר: מזלו שור. עניינו רפואה, עצמאות, התמדה ועקשנות . נתבונן בעצמנו ונזהה את המקומות שצריכים אצלנו ריפוי בגוף או בנפש, ונחליט לטפל בזה. נתבונן במידת העצמאות והתלות שיש לנו בחיינו, במי או במה אנו תלויים? מה הרווח בתלות? מהו ההפסד? מה נגלה אם נוותר על התלות? נתבונן בהתמדה ונזהה אזורים בחיינו בהם איננו מתמידים (לדוגמא: דיאטה, קשר עם חברים )נחזק את העקשנות במקומות שטוב להתעקש, במקומות בהם אנו מוותרים לעצמנו ומחפפים.

ג’ ניסן – מייצג את סיון: מזלו תאומים. התחברות לתורה, תקשורת , גישה לחיים באופן כללי ללא ירידה לפרטים. יכולת הסתכלות על המרחב .נתבונן בעצמנו ונזהה את הבעיות בתקשורת שיש לנו עם עצמנו או עם הסובבים אותנו, נברר עם עצמנו מה שורש הבעיה ,למה התקשורת שלנו לא חדה, מדויקת ובהירה? אלו מחשבות או רגשות משבשות את התקשורת המדויקת. (דומה לטלוויזיה שהקליטה של האנטנה משובשת, רואים לא בהיר, או רואים לסירוגין ולא רציף…) נתבונן בתקשורת הטכנולוגית ונזהה עד כמה אנו תלויים בה, ומה קורה לנו ללא פלאפונים ניידים או ללא אינטרנט. האם אנו “מכורים” לתקשורת? (להכין תכנית גמילה). להתבונן על עצמנו – האם אנו רואים את הפרטים הקטנים? מתעלמים מהם?

ד’ ניסן – מייצג את תמוז: מזלו סרטן. עניינו של החודש כולל קשרים משפחתיים, קשר לשורשים, הקשבה וכבוד הדדי. נתבונן האם אנו “חיקוי” של הורינו? איפה אנו רוצים להתפתח ולחיות את האני האמיתי ולא את החיקוי. האם אנו יכולים לקחת נקודה בשורש שלנו ולפתח אותה לענף צעיר חדש ומניב פרי? לברר ולהתבונן בייחסי המשפחה. בלי פתרונות… בשלב זה. התבוננות שמגלה לנו מי שולט ביחסים, מי מרצה, מי מפעיל אותנו, האם אנו נעלמים לעצמנו?

ה’ ניסן – מייצג את אב: מזלו אריה. עניינו של החודש כולל גבורה, מלכות, תקומה וענייני זוגיות. (ט”ו באב). נזהה את המקומות שאנו “עבדים” ונתחבר לאריה שבנו, נתחבר למלוכה ולמנהיגות שאנו יכולים להיות. נקבל החלטה להוביל את עצמנו במקום אחד מתוך המקומות בהם אנו עבדים למשהו או מישהו.

ו’ ניסן – מייצג את אלול: מזלו בתולה. עניינו של החודש כולל התייחסות לדיוק ולפרטים קטנים. בחודש זה יש אנרגיה של סיום שנה והכנה לשנה הבאה. עדיין לא היגיע השנה אבל מתכוננים אליה. נזהה בעצמנו אזורים בהם אנו מתייחסים לפרטים הקטנים ונתקעים שם, וננסה ללמד עצמנו לחשוב בראיה מרחבית ומקיפה. (ההיפך מחודש סיון). נסתכל על חלקים בחיינו שאותם אנו צריכים לסיים. נלמד להיפרד מהישן ולפנות מקום לחדש. כמו כן נרפה מלרצות תוצאות ונסכים להיות בהכנה, בדרך למטרה.

ז’ ניסן – מייצג את תשרי: מזלו מאזניים. עניינו של החודש תשובה וצדק. בחודש זה הימים והלילות כמעט שווים באורכם. האור והחושך כמעט מאוזנים. ויש עניין בתשרי שהוא התחלות. נזהה בתוכנו מקומות בהם אנו רוצים לעשות תשובה. לא מדובר בלהיות יותר “דוסים”… אלא להודות בפני עצמנו על מקומות שצריכים תיקון. אם נעשה לנו דין וחשבון למטה, לא יעשו לנו דין וחשבון למעלה. לדוגמא: לזהות טעות או דיבור שפלטתי או מעשה שעשיתי ולפחות בפני עצמי להודות שטעיתי, במקום להיאחז בזה ולהצדיק את עצמי.

ח’ ניסן – מייצג את חשון: מזלו עקרב. עניינו גשם ופנימיות. גשם במובן של מטר וגשם במובן של גשמיות. נזהה מקומות בתוכנו המתחברים לגשמיות. נברר מדוע טוב לנו בחיבור הזה? מה הוא נותן לנו? כמה הוא עוצר אותנו? ונתייחס לפנימיות ולמהות. ביום זה אפשר לברר איפה אני שטחי? למה אני שטחי? מה יקרה לי אם אכנס לפנימיות של הדבר? אם אני נשאב למיסטיקה, לשים גבול בזהירות.

ט’ ניסן – מייצג את כסלו: מזלו חץ וקשת. עניינו הוספת אור, ניסים, שינוי התפיסה שהחיצוני מנצח וברור המטרה והחזון. נזהה מקומות בתוכנו שיש בהם חושך, אי בהירות או התנגדות לטוב ונאיר שם. נלמד עצמנו שיש נקודה של מעטים מול רבים וחלשים מול חזקים ונפתח אווירת ניצחון בתוכנו. נברר מהי מטרתנו, לאן אנו רוצים לשלוח את החץ.

י’ ניסן – מייצג את טבת: מזלו גדי. עניינו מרעה, ווכחנות. נתחבר לנקודת המרעה ונתבונן מה אנו מאכילים את עצמנו ברוחני. מהם מקורות העשרה וההזנה הרוחנית שלנו. האם אנו מוזנים מתקשורת או מקדושה? נזהה את תכונת הווכחנות שלנו, ניקח אותה למקום ראוי.

י”א ניסן – מייצג את שבט: מזלו דלי. עניינו של החודש הוא שפע כגודל הכלי, פירות וראייה גבוהה. נברר עם עצמנו מהם הפירות שלנו, מי ניזון מהם? האם אנו מאמינים שיהיה פרי גם בעודו זרע קטן? נתבונן במקום בתוכנו בו איננו מאמינים שיהיה שינוי … ונדמיין את הנושא מניב פרי.

י”ב ניסן – מייצג את אדר: מזלו דגים. עניינו של החודש שמחה, ניסים נסתרים, תחפושות ותדמיות, פריון ורגש. נתבונן ונחפש ניסים שקרו לנו, מקרים שקרו לנו בניגוד לצפוי. נזהה את הפוזה והדימוי שעשינו לנו ונוריד את התחפושת הזו. נבקש על פריון בכל המובנים. ילדים ויצירתיות עם התחדשות. ומעל הכל ניתן מקום לרגש שלנו, ניתן לו ביטוי ולא נשתיק אותו. לסיכום, בין הניקיונות וההכנות לחג, נאפשר לעצמנו בכל יום כמה דקות של התחברות לשפע של כל השנה. בל נחמיץ את הטוב הגנוז בימי ניסן.

Ednakadosh18@gmail.com

0 תגובות

コメント


bottom of page