Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

“מה לך נרדם” – רויטל רחל צדוק

חודש אלול זו מתנה נפלאה שהקב”ה נתן לנו, הוא זכות ולא חובה, ולכן שמגיע חודש אלול צריכים לשמוח, ברוך ה”… שאפשר לעשות חשבון נפש, מרגישים שזהו חודש תענוג. כך רואה החשבון הוא דואג לבעל העסק שלא ייפול מעסקיו, ימשיך הלאה ויצליח. וזהו חשבון נפש אמיתי על כל מעשינו במשך כל השנה, אם כן זהו חסד גדול מאיתו יתברך. לפי הפרשת “שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך” לעצמך, ולא לחבר שלך. ויש לנו שערים כגון :- הפה- העיניים,- האוזניים. והשער העיקרי הוא הפה. כל אחת תעשה חשבון נפש על שלושת השערים הללו. ותתבונן במשפט:”איזהו גיבור” ?”הכובש את יצרו”, ולא את היצר של חברו. (אבות ד”, א’) לכל אחד יש את היצר שלו, ולכן נתן לנו הקב”ה את “התשובה”, שנאמר :”טוב וישר ה’…, על כן יורה חטאים בדרך”. (תהילים כ”ה, ח’) ה’… מלא רחמים לא סוגר בעד אף אחד “דלתי תשובה”. ככתוב (ישעיה לא,ו’) :”שובו בנים שובבים ארפה משובותיכם”.

הסכנה: כוח ההרגל: האויב הגדול ביותר של האדם, והנשק החזק ביותר של היצר הרע הוא “ההרגל”. איננו מרגישים בו, איננו שמים לב אליו, אולם הוא מכרסם כל חלקה טובה, ומפיל אותנו עד לפי שאול. בטבע האדם, הוא מתרגל לכל דבר, האדם יכול להתרגל למצבים הקשים ביותר, וכך גם לעברות החמורות ביותר, העלולות להיות ל לשגרה עגומה, אם יתרגל לעבור עליהם. ואז הוא מרגיש שהעברות נעשות לו כהיתר. היצר מרגיע את המצפון שלנו, מטשטש אותנו, ומשבש את השכל, וכך אין אנו נותנים את לבנו להתבונן בחומרת מעשינו! הדרך היחידה להתמודד כנגד תחבולה זו היא, להתעורר, להתבונן, לתת לעצמנו מכות חשמל, אשר יעוררו אותנו מתרדמתנו, ואז נוכל רק להיחלץ. ההוכחה לתרדמתנו היא, התרגלנו לראות את השמש זורחת ושוקעת בזמנים המדויקים, התרגלנו לחסדים שה’… עושה איתנו, ואילו לא היינו מתרגלים, היינו רוקדים 70 שנה!! וכך בכל עניין: ההרגל הנו האויב הגדול ביותר של האדם, ואם לא ילחם כנגדו- עלול הוא לדרדר אותו עד לשפל המדרגה. הסתכלו על הדור שהיה יכול להיכנס ולראות את בית המקדש כל יום, האם הייתה כל יום התרגשות חדשה? תשאלו את עצמיכם, בין אדם שגר ליד הכותל ויכול לבוא כל יום מה קורה איתו? מכאן נבין שאדם צריך לברוח מהרגלים, ולהתמיד בהתבוננות, ואילו היינו דוחים את היצר מיד כאשר הוא תוקף, ולא היינו נותנים לו פתחון פה, סביר להניח שלא היינו מגיעים למחוזות החטא לעולם. ואכן דוד המלך בספר בתהילים כותב :”אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים , ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב, כי אם בתורת ה’… חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה”. ודרשו על זה חז”ל: לומר לך שאם הלך סופו לעמוד, ואם עמד סופו לישב ואם ישב, סופו ללוץ”. אם מבקשים להימנע מהשלב הסופי של החטא, יש להילחם כנגד השלב הראשוני .

השאלה ששואלים רבים:”אם כן למה ברא ה’… את היצר הרע? אם הוא רוצה שנעשה מצוות, הוא היה צריך לתת לנו רק יצר הטוב וזהו! כך אף אחד לא היה חוטא, והכל היה מצוין! לשם מה נועד היצר הרע, אם הוא בא רק לקלקל? ובכן התשובה שנותנים חז”ל: שאמנם כאשר ברא אותנו הקב”ה, היינו נשמות בגן עדן, נשמות בלי גוף, אבל הגן עדן הזה לא היה שלנו, אלא של הקב”ה! ולכן לא יכולנו ליהנות ממנו, כי היינו כל הזמן רק מקבלים וכך אי אפשר ליהנות! כשם שאדם מעדיף לגור בדירה קטנה שלו מאשר לגור בארמון של מישהו אחר! ולכן הקב”ה החליט לשים אותנו בעולם הזה, לא לפני שהזהיר אותנו שזה עלול להיות קשה, ולכן העולם הזה מלא ניסיונות, ויצר הרע חזק מאש, וכל זאת בכדי שבעמלנו- נרכוש אנחנו את עולמינו, ונוכל ליהנות ממנו בשלמות .

הקב”ה אומר לנו כביכול :”דעו כי אמנם בראתי יצר רע נורא מאוד, אולם כנגדו, בראתי תחבושת אנטיביוטית, שעל ידה נתן לנצח אותו”! נמצא אפוא, שכל מה שצריך בכדי לנצח את היצר, הוא רק קצת תהילים, קצת לימוד הלכות, קצת ספרי מחשבה, לפתח את הנשמה בראש, במקום לטפח את השטויות, ואז נוכל להשיג את כתר הניצחון על ראשינו!

ולכן בחודש אלול קמים לסליחות כפי שכתוב :”מה לך נרדם”. כדי שנתעורר להבין את תחבולותיו של היצר הנלחם בנו, ובחודש זה חודש הרחמים, ניתן לנו כוח מלמעלה לנצחו, דרך ההתעוררות האמיתית.

שנזכה כולנו להיכתב ולהיחתם בספר החיים!

שנה טובה ומתוקה!

רויטל רחל צדוק

0 תגובות

Comments


bottom of page