Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

לתקן את הזיכרון | בין המיצרים, י”ז בתמוז | רויטל צדוק

“זכרו תורת משה עבדי” ראשי תיבות: “תמוז”. מגלה לנו רבי נחמן, הלא היא הנבואה האחרונה שעתידים בני ישראל לשמוע עד עת הקץ האחרון.

מהו הקשר לחודש תמוז ?

בי”ז בתמוז ירד משה רבנו מהר סיני ולוחות הברית בידו, אחת מהסיבות ליום צום הוא כשראה משה לעיניו את “עגל הזהב” שעשו בני ישראל, פרחה הקדושה מלוחות הברית ואז הפכו הלוחות להיות כבדים מנשוא, ומשה לא יכול לשאת אותם, לכן שלחם ארצה. וזאת הסיבה שיכול כוח השכחה לשלוט גם בדברי תורה ובעם ישראל כותב רבי נחמן.

ולכן בי”ז בתמוז, מוסיף רבי נחמן:” צריכים להמשיך זיכרון, ולתקן את השכחה.

-שכחה זו קיימת בלבנו והיא שמעכבת בעדנו להתוודע אל בורא עולם, ולגעת במהותה הפנימית, האמיתית של תורתו, רק אז נזכה להפנים אותה כראוי דרך ההתענות בגוף, ואז תווצר בנו יכולת גדולה יותר לזוכרה.

-בכל מילה ומילה שבתורתינו  חבויים אורות וכוחות רוחניים עצומים.

והמפתח, הוא קודם כל להכיר בקיומה, התורה דבר רוחני שאינו תופס מקום, אלא יכול הוא להתפשט ולשכון בכל, אך מי שמגשם דברי תורה ועושה ממנה ממשות, אזי הוא מוגבל לקלוט בזיכרון ולהבין משמעותה.

כמו שכתוב :”לא ימוש ספר התורה הזה מפיך” (יהושע א”), ימוש מלשון ממשות, כלומר, היזהר שלא תהייה ממשות וגשמיות בדברי התורה (שמות ג,)

ה”… יתברך יזכנו להכיר בקטנותנו מול גדולתו בדלות תפישתנו מול עושר האין סוף של תורתו.

ב. ימי בין המצרים

21 יום שבין יז בתמוז ל-9 באב שבכל שנה נקראים ימי “בין המצרים ” על שם הכתוב:

(איכה א) “כל רודפיה השיגוה בין המצרים ” ומשום הצרות והחורבנות הרבים שאירעו לעם

ישראל בימים אלה נקבעו הימים לאבל על חורבן בית- המקדש שהוא הצער הגדול ביותר

והכאב העמוק ביותר של עם ישראל.

– בימים אלה ממעטים בשמחה יותר מבכל ימי  השנה אין נושאים נשים אין עושים ריקודים ומחולות ומשתדלים להימנע מכל סוג של תענוג ושמחה .

שכן עיקר התענית ,בתשובה (באהבת חינם ) ואם נתקן את דרכנו ישוב ה” … להיטיב עמנו . וזה מבחינת שמתאבלים על חורבן בית המקדש כי עיקר חורבנו היה על- ידי “פגם המשפט” שלא נעשה ל”כף זכות” על ידי כך התלבש המשפט בהרשע  נבוכדנצר כי הוא בא במקום המשפט בכח הרשעה שקיבל מ”השנאת חינם ” שהוא בא במקום התובע.

-על- ידי שאדם מתבודד בינו לבין קונו ושופט את עצמו על כל מעשיו שעשה ומעורר עצמו לעבודת ה” … ול”אהבת ישראל” על- ידי זה אין דין למעלה.

לשפוט את עצמו ולפתוח ולנתק כל הקשרים של רשע הטמון בקרבו, וכך בעצם צריך אדם לעשות בעצמו כל יום ובפרט ביום התענית כי מעשינו הם שגרמו לחורבן בית- המקדש .

-שלוש מדות עיקריות, עומדות בפסגת ההצלחה שמסוגלות להוביל לתיקון כל המידות, כותב התניא הקדוש,

-כניעה לבורא, רוח שפלה (ענווה), ואהבת ישראל, יובילו לבנין בית המקדש הפרטי והכללי.

ככתוב: “כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו” (יומא א )

ועל- ידי הפשפוש במעשיו יתקן את מה שקלקל ” כי כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה” (תענית ל).

שתולה הקורבן בעצמו כי כל אדם לפי חטאיו כן יש לו חלק בכ

לדור ודור בחורבן בית-המקדש וכן כל אדם לפי חטאיו לפי ששופט עצמו וזוכה לתקן מעשיו כן יש לו חלק בבנין בית -המקדש שיבנה לעתיד במהרה בימנו על-ידי תיקון המעשים  של כל אחד ואחד מישראל.

-תענית זו היא לא כדי להיות בייאוש, או בעצבות, אלא כדי להתבונן בעצמינו. החורבן החיצוני, חייב תוצאה של חורבן פנימי, בגלל חוסר ההתבוננות על החיים שלנו, כדי שנזכה לבנותם מחדש.

ולכן הימים האלה הם ימים של התבוננות בנינו לבין קוננו.

עיקר העבודה זה לעשות דין למטה, לאן אני שואף להגיע, לספר לה”… את כל מכאובינו ורצונותינו. לפעמים אני חושבת שיש לי כיוון, ופתאום זה נראה שאין לי כוון, ולכן קשה לי לשנות את העסק שלי שניקרא :” החיים שלי”.

-אומר רבי נחמן :” אף על פי שעושה דין לעצמו, אפילו שלא מרגיש שמגיע לתוצאות, צריך להאמין שהכל מאת ה”… וכשאדם נמצא במצוקה האוכל לא יפתור את הבעיה הפנימית.  ועל  יום זה צריך להתחייס בכובד ראש. לא עצבות אלא התבוננות אמיתית לתוך עצמינו.

וכל העניין הזה הוא כדי לצאת מגאוותינו.

-עם ישראל הוא עם של הישרדות, החיים חייבים להמשיך, הזעזועים של החיים אומרים לנו במה אנחנו צריכים להשתנות.כדי לבטל את הדין, צריך לשאול מה אני יכול לתרום כדי לשנות את המצב, ומהו הפתרון האמיתי ?

היא רק העבודה הפנימית ולא החיצונית, זה לא אומר שצריך להתנתק מהמציאות. כל התחזקות, כל מעשה טוב, כל התגברות, כל רצון טוב, זאת המלחמה האמיתית, וכל תרומה יש לה כוח להכריע את הדין.

-האויבים האמיתיים שלנו הם התרבות של המערב, שהכניסה לנו שהכל צריך להיות חיצוני. יש בעיה ביטחונית, לך תקנה נשק. אין לך פרנסה, חפש עבודה, אין לך בריאות, לך לרופא… שכחנו בגלל השפעה זו שיש לנו את התורה שהיא המורה לנו את הדרך, ובה טמון כל הפתרונות לשאלות שלנו.

כמו שכתוב:” ולא עשו את רצון ה”… ויבואו האשורים”… וזו רק התשובה שיכולה לפתור את הבעיות שלנו. התחמושת זו ,התפילה”. זו הפסקת אש.

-אומר הזוהר הקדוש :” לעצירה יש מטרה” ואם לא לוקחים החלטה לשנות, דברים מתפוררים.

ולכן עיקר התענית הוא, לשפוט את עצמינו. ובזכות הרצון לראות את האמת ואז נזכה שיבנה בית המקדש הפנימי וישפיע על החיצוני. והכל תלוי בעבודת ה”… שלנו.

כמו שאומר הארי ז”ל:”בין אדם שעושה את חשבון נפשו כל יום לפני המקום, יש לו סיכוי פי מאה לשפר את מצבו, וההתקדמות תהייה מהירה יותר, וזו העבודה במיוחד לתקופה זו של בין המצרים. שיוביל להתגלות של ה”… יתברך בעולם ויוביל לבנייתו של בית המקדש וזה נקרא ליישר קו עם ה”,…

מספרי רבי נחמן מברסלב זכותו תגן עלינו

מאת רויטל רחל יועצת חינוכית וזוגית

0 תגובות

Comentarios


bottom of page