Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

כמה יפה לפרשת קדושים ויום העצמאות | רחל וינשטיין

השבוע ישבתי במעגל גדול,

של כשלושים איש.

אנשים שבחרו להקדיש ערב –

להיפגש.

כל אחד והסיפור שלו,

כל אחד –

והעיניים שלו.

הכאב,

הפחדים,

התקוות.

החששות.


אני אופטימית.

ככה אני.

למה?

שאלו אותי.

איך?

לא יודעת.


שמעתי בחדר קולות של ייאוש.

ותקווה.


ויצאתי מהחדר גם אני – בהתרגשות.

עם תקווה.

וקצת חשש.

ותובנות חדשות ישנות.

שזה אכן לא פשוט.

הפערים גדולים.


אך נראה לי שהתובנה החזקה ביותר שיצאתי איתה היא זו -

שכמו שבמשפחה שלי,

גם כשיש חוסר הסכמה.

מתחים.

המשפחה שורדת את המשבר –

כי יש הסכמה שאנחנו אחים.

וגם אם אנחנו הכי לא מסכימים,

יותר חשוב לנו החיבור.


כך גם בעם.


כשניגשתי להכין שיעור פרשת שבוע לא יכולתי שלא לשים לב כמה החיבור,

ה'יחד',

אהבת הרע,

אהבת הגר,

מרכזיים בפרשת קדושים.


פרשת קדושים פותחת באמירה דבר אל כל עדת בני ישראל.

והמדרש ובעקבותיו הפרשנים מדגישים שפרשה זו ב"הקהל" נאמרה.

כולם יחד.


בפרשה זו גם מופיעה המצווה ואהבת לרעך כמוך.


הרב קוק באורות ישראל מסביר שאהבת ישראל היא לא דבר פשוט.

זו עבודה.

ועבודה זו אינה רק עבודה של רגש.

היא מקצוע גדול בתורה.

חכמה עמוקה ורחבה.

חכמה זו היא תולדת האמונה.

"אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה הא-הי של כנסת ישראל,


שהוא לה סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים.

ביותר צריכה אהבה עליונה זו,

וסבתה האמונה הפנימית בשורש הא-הי שלה,

להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח –

בעת ירידתה של האומה במצב הרוח..."

(אורות ישראל פרק ד', אהבת ישראל א')


אהבת ישראל,

שעליה מדבר הרב קוק,

נובעת מאמונה.

אמונה באומה,

בשורש הא-הי שלה,

בקשר החזק שבין הפרטים שבה,

אמונה שלא תזוז ממנה סגולתה העצמית.


והרב קוק ממשיך:

"האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו,

לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה,

אבל הננו מוצאים את עצמיותה,

גם אחרי הביקורת היותר חופשית,

נקיה מכל מום.

כולך יפה רעיתי ומום אין בך."

(שם סעיף ג')


הרב קוק אינו תמים,

הוא מודע למציאות.

עם ישראל -

עובר לעיתים קשיים.

ואינו ללא מום.


אך יחד עם זאת הוא מסביר שבעתות צרה,

כשמצב הרוח ירוד,

אמונה זו נצרכת ביותר.

וביכולתה לסייע לנו לראות מעבר למומים.

ולהיזכר שיש עצמיות,

מהות.

עם.

משפחה.

שכולה יפה,

ומום אין בה.


מאחלת לנו שנצליח לראות מעבר למומים.

להאמין בעם ישראל,

לראות אותה כמשפחה.

כי אנשים אחים אנחנו.

להתגבר על הקשיים כולם –

מבית ומחוץ.

לאהוב.


ובעז"ה שנזכה לגאולה שלימה במהרה.


חג עצמאות שמח!

שבת שלום!
0 תגובות

Comments


bottom of page