Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

יש לי רב יש לי כל | רחל וינשטיין

יש לי רב?

או יש לי כל?


יעקב חוזר מבית לבן,

מתכונן לקראת הפגישה עם עשיו.

אחיו התאום.

שלקח ממנו את הברכה,

האח שרצה להרוג אותו.

יעקב רוצה להעניק לעשיו מנחה –

ברכה.

עשיו אמר – לא צריך,

יש לי רב.

יעקב מפציר בו.

קח נא את ברכתי.

יעקב לא מוותר –

הוא סוגר חובות.


רש"י מעיר על היחס בין המילים רב וכל – רב זה מלשון גאוה,

יש לי המון.

המון.

וכל – יש לי מה שאני צריך.

בעל השפת אמת שואל –

לכאורה כל זה יותר מרב.

מדוע רב היא לשון גאוה וכל לא?


בעל השפת אמת עונה -

כל היא משהו אחר.

כל אחד מן האבות נתברך במידה של כל,

בכל מכל כל.

כל – היא חיבור לגבוה.

בעולם של כל –

הכמות אינה רלוונטית.

מה שרלוונטי הוא החיבור.

ההבנה.

"כי כל דבר יש בו נקודה חיות מה' יתברך,

ובנקודה הזו –

כלול הכל...

ומישמדבק כל דבר בשרשו –

יש לו הכל.

ואין חילוק אם יש לא רב,

או משהו."

(שפת אמת תרלא)


בעולם של כל –

הכמות היא לא העניין.וזו הבשורה,

המתנה,

הברכה -

שיעקב מעניק לנו.שבת שלום!


0 תגובות

Comments


bottom of page