Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

ח""י רוטל משקה – לכבוד התנא הקדוש – רבי שמעון בר יוחאי

בר יוחאי – נמשחת – אשריך!!!!

עם התקרב היום הגדול והקדוש יומא דהילולא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע, הננו בקריאה של חיבה לקהל הקודש צופי אתרי שמים ואשירה – , להיות נמנים על מחזיקי אתר הפצת התורה הקדושה והטהרה לכל קצוות העולם, ולהצטרף לשרשרת הקודש ע"י תרומת

ח"י רוטל – 54 ליטר

משקאות חמים וקרים

לכבוד יומא דהילולא רבא, בתרומה בסך 180 ₪ לטובת אחזקת וקידום הפצה ענקית זו בכל ימות השנה, וכל המוסיף מוסיפין לו מן השמים.

אין צריך לפרט את הידוע כבר, אודות סגולת החזקת התורה, ובפרט במנהג זה שנתקדש, של התנדבות לכבוד רשב"י, ואשר כולנו ראינו ושמענו בישועות הגדולות שנושעו בזכות החיותם נפשות צמאים, כאשר בזכות התרומה מתוספים מאות שעות לימוד התורה ועבודת הבורא בכל קצוות תבל

תורתו מגן לנו – היא מאירת עינינו

זכות התנא האלוקי רשב"י תגן על כל התורמים

למלוי כל משאלות לבם לטובה ולברכה ולהוושע בכל מילי דמיטב

תורתו מגן לנו – היא מאירת עינינו – הוא ימליץ טוב בעדינו

בכבוד רב – צוות שמים / אשירה

0 תגובות

Comments


bottom of page