Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

"הפחד" הוא "דחף" לכיוון שלילי או חיובי ? – רויטל צדוק


"הפחד" הוא "דחף" לכיווןשלילי או חיובי ?

מה יכול לגרום לפחדים אצל ילדים ?

מאחוריהמילים השלילים:

"אינךמוצלח! אתה לא מבין, יכולת להשיג יותר…

מסתתרהרגש השלילי:אכזבה, כעס, חוסר אימון, חוסר אהבה, חוסר התחשבות…

לעומתזאת מאחורי המילים החיוביים :

ישרכח, בעזרת ה"… פעם הבאה תצליח, גם זו לטובה, אני מאמין בך וסומך עליך, ישלך יכולות

מסתתר הרגש: אהבה,אכפתיות,רצון לסייע, שימחה,תקווה…

הגדרהשל הפחד=דחף מהו מקורו ?

כתובב(בראשית ל"א,42) :

"אלו-קיאברהם, ופחד יצחק" .

לפיאוצר האגדה:

(סוטה,כ)"לעולם אל יטיל אדם אימה יתירהבתוך ביתו, כל המטיל אימה יתירה בתוך ביתו סוף הוא בא לידי 3 עברות:

–גילויעריות, שפיכות דמים, וחילול שבת"

מצדחיובי,לפי שביקש הקב"ה ליתן אימתן של ישראל על אומות העולם.

כמושכתוב (בפרשת חוקת 66)"אשרי אדם מפחד תמיד, ואינו פורק יראת ה"…

לפישהיה יעקב מפחד כל ימיו ואומר: "שמא תצא ממני פסולת". וזאת יראתה"…

כפישכתוב (במשלי כ"ח 14) :"אשרי אדם מפחד תמיד".

הפחדהוא רגש טבעי הנחוץ לשמירה על קיומינו.

תגובתהפחד היא המביאה אותנו להימלט ולמצוא מחסה במצב של סכנה מיידית.

מולהפחד, מול סכנה ממשית, עומד מנגנון התרעה ואזעקה, המביא אותנו להיזהר מראש ולדאוגלמחסה או לדרכי מילוט בעוד מועד, וזהו מנגנון הפחד.

במשךחיינו אנו לומדים ממה להיזהר וממה לחשוש.

כךאנו מפתחים תגובות פחד, המאפשרות לנו להיזהר מפני כבישים סואנים, אזורים מסוכניםועוד…

אולםכמו כל מערכת אזעקה, יכולה מערכת זו לזייף, וזיוף כזה עשוי להתבטאבתגובה קיצונית של פחד. שתהפוך למשל לפוביה, שהיא פחד קיצוני, למשל פחדמחרקים, המונע מין הילד לטייל בחיק -הטבע, הזיוף במנגנון האזעקה עשוי להתבטא גםבחרדה בלתי ממוקדת, שהיא פחד מציף ומאיים שאין לו אובייקט מוחשי מסוים.

כמולמשל חרדת פרידה. (ילד שאימא עזבה אותו בלי להודיע, או להכין אותו מראש).

תחושותהפחד או החרדה עלולות להתבטא באופן שאינו תואם את עוצמת הסיכון הממשי, ובכך להביאאותו לסבל מיותר, או למניעת תפקוד חיוני.

לדוגמא: אדם שאינו מסוגל עוד לנסועבמכונית בגלל החרדה מגיב בצורה חסרת פרופורציה, הפוגעת בתפקודו.

הפרעתהחרדה, תתקיים לא רק בתגובות הילד עצמו, אלא גם בתגובות ובהתייחסות של ההורים אליו.

נציגבפניכם כמה דוגמאות:

1- חרדת פרידה

ילדים הסובלים מחרדת פרידה מגלים קושירב להתרחק מהוריהם.

הילד יכול לפחד שמשהו רע יקרה לו בהיעדרההורה או שמשהו רע יקרה להורה בהיעדרו.

חרדת פרידה יכולה להיות קשורה למגווןרחב של פחדים אחרים, כמו פחד מגנבים, ממחבלים, מחושך, או מאסונות וכדומה.

בדרך כלל מלווה כל פרידה מן ההוריםבבכי, בצעקות או בתחנונים.

ההורה הוא הכתובת אליה מפנה הילד אתאותות המצוקה.

אצל ההורה נמצא, כמובן, גם המפתחלפתרון.

2- פוביות ספציפיות:

ילדים עם פוביה ספציפית,חשים פחד חריף במצבים מסוימים,כגון במקומות גבוהים, מקומות סגורים, או מקומות חשוכים, פחד מכלבים, נחשים אומחטים.

3- הפרעת חרדה מוכללת:

ילדים הסובלים מחרדה מוכללת דואגים כלהזמן. ועל ההורים לספק תשובות לשאלות האין סופיות. ולפעמים צריך ההורה לגייס תמיכהשל מומחים כדי להרגיע את חששותיו של הילד.

4- הפרעת פאניקה:

מאופיין בגל חריף של חרדה, עם סימפטומיםכמו דפיקות לב, רעד, נשימה קטועה, זיעה, סחרחורות ולחץ בראש או בחזה, המלוויםבתחושה של אובדן שליטה. וזאת משום שהילד מפתח פחד מן הפחד, ויכולה לשתק את תפקודוהתקין, וזה יכול להיות קשור לאירוע שחווה מין העבר. וטמון בזיכרון.

5- הפרעה טורדנית כפייתית:

למשל שטיפת ידיים ממושכת, סידור חפציםבסדר מסוים וקפדני.

6- חרדה חברתית :

הוא סוג של ביישנות קיצונית, המונעת מן הילדמגעים וקשרים חברתיים. הסמקת יתר, רעד ופרפרים בבטן. מביאה החרדה החברתית להסתגרותמלאה או כמעט מלאה. (שינוי במבנה המשפחתי או בסדרי החיים בבית, כגון לידת אח,פיטורי אחד ההורים ועוד.) או בעקבות אירועים טראומטיים.

הפרעותהחרדה למיניהן ניתנות לטיפול.

בעייתהחרדה באה ממקורות נפשיים עמוקים, רק טיפול נפשי עמוק יכול לרפא אתהבעיה מן השורש.

אםכן ראינו שבעיות חרדה ניזונות ממקורות רבים. כגון חווית טראומה כגון, מלחמה,תאונה, אלימות במשפחה, התעללות, ביקורת מתמשכת ועוד.

כמה עצות:

– לא לנסות לשכנע את הילד שאין מה לפחד,אלא לרדת למחשבה שלו ולנסות להרגיש אותו.

– להקשיב לו ולהזדהות איתו. ולהאמין בקושישיש לו.

– לתת לו את ההרגשה והביטחון שהוא לא לבד.

– שה"… תמיד פה ושומר עליו.

– הוא יכול לפנות בבקשה מה"…שיעזור לו, וזה יחזק את בטחונו.

– אם מדובר על ניתוק מבית הספר בעקבותקושי שעבר, לא להכריח אותו ללכת עד שנקבל מיידע מדויק על מה שקרה, ובמיוחד שהקשרימשיך בינו לבין בית-הספר ובמיוחד בנוגע ללימודים אפילו לשעות מוגבלות. יש לזכור כי נוכחות חלקית עדיפה על הישארותבבית.

– הילד עלול לפתח סימפטומים גופניים, לבטאמצוקה נפשית.. אם אין לו קשר עם ילדים אחרים.

– לשם כך חשוב לקבל שיעורי בית, ולהקפידבחובותיו לגבי הלימודים.

– ומכאן נוכל להשיג, שמירה על רציפותהתפקוד, בכך שהילד ממשיך את התפתחותו כמו כל ילד, ואינו יוצא דופן, דבר שיכוללגרום לירידה בביטחון העצמי.

– רציפות חברתית.

– על ההורים לעודד אותו ולתמוך בו.

מצבו יוטב אם הוא יקבל מוקדם ככלהאפשר משימות איתן הוא מסוגל להתמודד.

– שיתוף הפעולה של ההורים עוזר לילד לשפראת השיח הפנימי השלילי .

– ילדים רבים עם בעיות חרדה אינם משתפיםפעולה עם טיפול, הסיבה לכך היא, החרדה שהם חשים, וחוסר האמון שלהם ביכולתםלהתמודד. מה שמספק לחרדה את התשתית הנוחה להמשך קיומה הוא המטריה ההורית המגוננת.

– לא להגן יתר על הילד, אלא לתת לולהתמודד לבד, ולעודדו.

– יש להעניק לילד את התחושה שההתקדמותאפשרית.

– נכונותו של הילד לנסות ולהתמודד, תתפתחרק כאשר הסביבה תפסיק למלא את כל התפקידים במקומו.

– ככל שההורים מבינים את תהליך ההתמודדותעם הפחד והחרדה, מתפתחת יכולתם להישמר בפני הצפה רגשית מול חרדת הילד.

– המטפל מבקש מן הילד לדמיין את סימניהחרדה העולים, ועימם גם את השיח הפנימי החיובי. בתרגיל הדמיוני החרדה הבלתי נעימהמופיעה, אך היא מתייצבת ויורדת בהדרגה.

– אחד מהטיפולים העיקריים להפחתת הפחדוהחרדה, הוא ההרפיה והדמיון מודרך, ובמיוחד האימון בנשימות.

– יומן החרדה, בו הילד יוכל לכתוב, ולתאר אתהפחד, מחשבות מפחידות, מחשבות חיוביות, עוצמת מתח השרירים, ועוצמת הפחד מ 1 עד 10.

– התוצאה לקחים לעתיד. יומן זה יאפשרלחרד, התבוננות כלפי תחושותיו והתנהגותו.

המסגרת,הפעילות והקשר עם החברים הם המסייעים לו להתמודד טוב יותר עם הטראומה. (לא מספיקשיש תחקור פסיכולוגי.

– ההתקדמות האיטית, עדיפה לאין ערוך,על תוצאות מיידיות שיכולות להגיע לידי התכנסות מבוהלת של הילד .

– פיתוח שיח פנימי חיובי. יכול לפתח אתהיכולת להתמודד עם החרדה.

– לדמיון מודרך, יש יכולת עוצמתית לפתרוןהחרדה.

– דרך תיאטרון בובות להביע את הקושי.

– טיפול דרך הגוף, ותנועה במים.

להלןכמה צעדים בהם אפשר להשתמש כתומכים בילד חרד:

– להודיע לילד על כך שהוא עודכן בקשרלבעיית החרדה.

– לחזק את המסר ההורי,ולתת הדרכה.

– לקיים שיחות עם הילד על הבעיה, ולדוןעימו פתרונות אפשריים.

– לספק גורם שאליו יוכלו ההורים והילדלפנות.

– לעזור לילד בביצוע תכנון פעולות, בזמןהחרדה.

– להזמין את הילד לפעולות משותפות.

לכלמיידע נוסף טל : 0522529857

רויטלצדוק, יועצת חינוכית, תואר MA ,מאבחנת ומטפלת בבעיות רגשיות .

ניתןלרכוש את ה דיסק :"הרפיה ודמיון מודרך".

הרצאותבכל הארץ, כולל מצגת על הרגשות.

0 תגובות

Comments


bottom of page