Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

המשיח מגיע


גילוי מדהים: הצדיק המקובל רבי דוד אבוחצירא מנהריה, החל לאחרונה לקבל קהל דווקא בעמידה. והכל בעקבות חלום מדהים שחלם על סבו ה””באבא סאלי””, הקשור לביאת המשיח

ליאור הלפרין, כתב בחדרי חרדים תאריך: 07/10/2008 4:59:00

אדם שנכנס לאחרונה (לפני כשבועיים לערך, סופר היום מפי בעל המעשה) לצדיק המקובל ר’ דוד אבוחצירא שליט"א מנהריה, שרבים רבים משחרים לפתחו ומייחלים למוצא פיו, התפלא לראות את הצדיק קם לכבודו ומדבר עמו בעמידה, דבר שעשה לכל אדם שנכנס. הוא לא התאפק ושאלו: "יאמר לי כבוד הרב, מדוע הוא אינו יושב?"

תגובת הרב היתה מפליאה ומדהימה ביותר: "חלמתי את סבי (ר”” ישראל אבוחצירא, הבבא סאלי) כשהוא כועס עלי – המשיח היה אצלך כבר פעמיים ולא קמת לכבודו כראוי, הוא צריך להגיע אליך פעם שלישית, ראה לכבדו כראוי! כעת איני יודע מיהו המשיח שאליו התכוון סבי, לכן התחלתי לקבל קהל בעמידה", אמר לו הרב.

אותו אדם שיצא המום מחדרו של הרב, סיפר לתומו את הדברים לאברכים שעמדו שם. האברכים שחו לו על דרשותיו האחרונות של הרב, שגם הם היו מפליאות לא פחות: הרב פתח ספר קדמון, כמדומה "חסד לאברהם", והראה להם שהוא כותב שהמשיח יבוא בשנת תש"ס. "כוונתו היתה לומר שנת סוף", אמר הרב, אבל עדיף שהסוף הזה יהיה סוף טוב, לכן יש לפרש את דבריו על השנה הזאת (תשס"ט – תהא שנת סוף טוב)", אמר הרב לפליאתם של השומעים.

בהזדמנות אחרת ציין הרב עובדה מפליאה ביותר: הוא פתח שוב ספר קדמון, כמדומה "בינה לעיתים", והקריא מתוכו, כי שלוש פעמים במהלך שנות הבריאה הזדמנה ברכת החמה ביום י"ד ניסן, שחל ביום רביעי, היום בו נבראו המאורות. פעם ראשונה היתה ביום יציאת מצרים, אז היתה גאולת ישראל. פעם שניה היתה בימי מרדכי ואסתר, אז גם היתה גאולת ישראל. ופעם שלישית תהיה ביום י"ד ניסן הקרוב, שאז תהיה גאולת ישראל השלימה, אמר הרב.

לדברים מפליאים אלו מצטרפים עוד גדולי ישראל, כדוגמת הצדיק המקובל ר” יורם אברג”ל, שרמז בדרשתו לאחרונה כי מלחמת גוג ומגוג קרובה, ו"אני מעדיף לא לדבר על מה שיקרה בחודשים תשרי – חשון", והרה"צ ר’ אליעזר ברלנד, שאמר לחסידיו כי "כדאי לכם לנצל את הפעם האחרונה שאתם נוסעים לאומן, זאת הפעם האחרונה", והגה"צ ר’ שכנא זן שחלם את רבו החפץ חיים, האומר לו כי הגאולה קרובה ויש להתכונן. ואנחנו? נחכה לו בכל יום שיבוא…

0 תגובות

Comments


bottom of page