חיפוש
  • ashiraoffice

בכל לבבך לפרשת ואתחנן | רחל וינשטיין


ואהבת את ה' א-היך,

המילים המוכרות.

לאהוב את ה'.

בכל לבבך,

ובכל נפשך,

ובכל מאדך.

בכל כולי,

ובכל עת.

בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך.

בכל סיטואציה.

שאהבה זו תבקע מכל ישותנו, מכל נימי נפשינו.

ותלווה אותנו ביום יום,

תמיד.

שאהבת ה' -

תהיה המטרה, והתפאורה.


רש"י מסביר, על פי המדרש, את המילים בכל לבבך – בשני יצריך.

גם יצר הטוב – אוהב את ה', כפוף לה'.

וגם היצר השני... הפחות טוב.


ולכאורה זה פשוט – אבל כל כך לא פשוט.


הבעש"ט בצוואת הריב"ש מסביר שיש לעבוד את ה' בכל כוחותיו.