Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

אני נותן משמע אני קיים | רחל וינשטיין

מה איכפת לי מה חושבים עלי?

המשפט הזה נשמע מוכר?

לי הוא מוכר מאד. כמו מנטרה שחוזרת על עצמה שוב ושוב.

ומזכירה לי שבעצם נורא חשוב לי מה חושבים עלי…

ולא משנה כמה שיננתי את המנטרה ועבדתי על עצמי. וכנראה שעבדתי על עצמי בגדול…

עדיין חשוב לי מה חושבים עלי.

וזה כנראה לא רק אני. 

אז מה העניין?

למה כל כך איכפת לנו מה חושבים עלינו? מדוע אנו כל כך משתוקקים למחמאה, מילה טובה?

הרב הוטנר בספרו פחד יצחק מסביר שהקב”ה בנה את העולם במידת החסד. עולם חסד יבנה. 

אנו בני האנוש שואפים להידמות לבוראנו, ובין השאר אנו שואפים לדבוק במידת החסד.

אך ההידמות למידת החסד שונה באופן מהותי מן ההידמות למידותיו האחרות של הקב”ה.

כל שאר מידותיו של הקב”ה מתארות כיצד הוא מנהיג את העולם. מידת החסד אינה רק מידה שבה הקב”ה מנהיג את העולם, זוהי גם המידה המרכזית שבה הקב”ה ברא את העולם יש מאין.

עולם חסד יבנה.

כאשר אנו עושים חסד ודבקים במידת החסד של הקב”ה, אנו כמובן בונים את העולם. 

דמיינו עולם בלי חסד. בעצם, לא כדאי לדמיין עולם בלי חסד. דמיינו עולם עם המון חסד…

חסד הוא אחד מאמות הבניין של העולם.

אך מעבר לתחזוקת העולם, גם הבריאה בעצמה הייתה מעשה של חסד. 

כאשר אנו עושים מעשי חסד אנו שותפים למעשה הבריאה.

הרב הוטנר מוסיף שכאשר אנו עושים חסד ישנה התרחשות נוספת, מעשי חסד בונים גם אותנו. עולם חסד יבנה, ואדם חסד יבנה.

כאשר אנו עושים מעשי חסד אנו הופכים לשותפים בבריאה. בריאת העולם, ובריאת עצמינו.

הרב הוטנר מסביר שמשמעות השם איתן, המופיע בתחילת תהילים פרק פ”ט, אותו מזמור בו מופיע הפסוק עולם חסד יבנה, קשור לרעיון זה.

חז”ל מספרים לנו שאיתן האזרחי הוא אברהם אבינו, איש החסד.(בבא בתרא ט”ו א’)

השם איתן מעבר לכך שמשמעותו עצמה, יש לו משמעות נוספת. הרב הוטנר מסביר שהמילה אית בארמית משמעותה יש. השם איתן משמעותו ישות, קיום.

מי שעושה חסד, מי שדבק במידת החסד, בורא את עצמו יש מאין, הופך להיות, הופך לאיתן.

היציאה של האדם מעצמו, המאפשרת לו לתת לאחר, היא ההופכת אותו לקיים. לישותי. למשמעותי.

אני נותן משמע אני קיים.

ולדעתי הצורך האנושי הבסיסי להיראות על ידי האחר, לקבל אישור מן הסביבה, קשור לכך שאכן האדם אינו משמעותי, אינו “קיים”, ללא התחברות לאחר. ללא נתינה לאחר.

הצורך העז שלנו לקבל מחמאות, להיות נחשב בעיני הסביבה, נובע מאמת גדולה זו.

שהנתינה לאחר, ראיית האחר, בונה אותנו. יוצרת אותנו.

וכמובן שגם בונה את העולם ומקרבת אותנו לקב”ה, מקור כל החסדים.

0 תגובות

Comments


bottom of page