אחישנה | שרי ברגר

מי יכתוב ויבאר יספר ויתאר איך תבוא לעולם גאולה

לא בסבל וזעם לא בפחד ורעם רק ברוב רחמים וחמלה

מי יתמוך ויעודד ויזכיר ויחדד בביאת משיח להאמינה

לא ביגון ובצער לא באבל וסער רק בפתע פתאום אחישנה

כי כבר ידענו דלות ואבדן עד בלי די ומאימה וגלות שבענו ודאי

וכמעט כבר אבדה התקוה מן הלב ואין בנו כח לשאת עוד כאב

ואיך נצפה לביאת בן דוד אם לא כחכות לאוהב וידיד?

ברוך ובחום בזוך ובתום בשמחה הפורצת גבולות בצלילים ענוגים בצחקוק ילדים בחדוה ושירת מחולות

שיבשרנו טובות וירפא מכאובות בנועם ואור נגוהות

שיבוא כבר הלום ינחילנו שלום ונקיץ מחלום בלהות

0 תגובות