Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

‘אור מירושלים’ לשבת כי תשא ופרה | אפרת בזק

‘אור מירושלים’ לשבת כי תשא ופרה | אפרת בזק

בוקר מיוחד של פתיחת תקופה חדשה, והלימוד של פרשת השבוע היום עם הדור הצעיר… בתקווה שגם אתם תוכלו ללמוד זאת בנחת עם הילדים שבבית…

השבוע התחילו לומדי הדף היומי את המסכת השנייה בש”ס, מסכת שבת. הסוגיות השבוע עסקו רבות בהוצאה מרשות לרשות, וביחס בין רשות היחיד לרשות הרבים.

רק הבוקר, בשיח עם ילדיי בנושא, הכל התחבר לי… אנחנו נדרשים לברר מחדש את היחס בין רשות היחיד לרשות הרבים.

האנשים שבבידוד, מגלים אחריות כלפי הרבים, בכך ששומרים על עצמם בתוך רשות היחיד. ההישמרות של כולנו על כללי ההגיינה למען הכלל, בתוך רשות הרבים, מעוררת בנו את תחושת ”כל ישראל ערבים זה לזה”, והקשר לפרשת השבוע עולה מאליו…

פרשת כי תשא פותחת במצוות מחצית השקל. כל אדם מישראל נותן מעצמו סכום קטן וקבוע, ללא קשר למעמדו, למען הקופה הכללית, ויחד מתגבש סכום כללי למען עבודת ה’ הציבורית במקדש, למען קורבנות הציבור.

ידוע ההסבר שכל אדם נותן רק ‘מחצית השקל’, ולא שקל שלם, ובכך מתחדדת התחושה שאנחנו חברה של ערבות, אכפתיות, שמגלה אחראיות זה כלפי זה. כל אחד לבד הוא רק ‘חצי’, ויחד כחברה אנחנו משתלמים.

גם בספר התורה השני, בקריאת פרשת פרה, עולה פן של אחריות חברתית. הכלל בתהליך הטהרה על ידי אפר פרה אדומה, שנטהרו ישראל לפני עלותם למקדש, הוא שבאותה העת שהאדם נטהר מטומאתו, הכהן עצמו המתעסק עם הטהרה, נטמא, ועליו לעבור תהליך טהרה עצמי. האחריות החברתית שלוקחים על עצמם כוחות הרפואה בימים אלו, מזכירים לנו את הערבות ההדדית המופלאה שקיימת בעמנו.

המילים שקפצו לי ולילדיי הבוקר, עת קראנו יחד את מילות הפרשה, הם הברכה שהתורה מברכת אותנו, בנתינת מחצית השקל, והיא הברכה אותה נישא תפילה בימים אלו במיוחד – בתפילה שהקב”ה ישלח ברכתו עלינו ועל כל ישראל ועל העולם כולו, בהרמת קרננו, בביטחון ובאמונה שהקב”ה מנהל את העולם, ושנזכה כולנו להירפא מן הנגף (מגיפה) ולחוש את האכפתיות והערבות הכללית שבונה את החוסן שלנו, בעזרת ה’ בשמחה ובטוב לבב.

“כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִפְקֻדֵיהֶם וְנָתְנוּ אִישׁ כֹּפֶר נַפְשׁוֹ לה’… וְלֹא יִהְיֶה בָהֶם נֶגֶף...”

בתמונה, מטבע מחצית השקל, שנמצא בחפירות הארכיאולוגיות, ומתוארך לימי המקדש, עם הכיתוב ”ירושלים הקדושה”.

בברכת שמחה ובריאות, שבת שלום ומבורך!

0 תגובות

コメント


bottom of page