Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

'אור מירושלים' לשבת חיי שרה | אפרת בזק

מי מסוגל ''להיכנס לנעליים גדולות''? 👞🥾👠

וגם, מה הבין ד''ר מקס נורדאו מבעד לדמעות?


לא תמיד פשוט למצוא ממשיכים אחרי אנשים גדולים...

שרה אמנו, ראשונת אמהות האומה, הולכת לעולמה בפרשת השבוע, ובמאמץ רב נמצאת הממשיכה הראויה, אשת החסד - רבקה! 🪔

בסוף הפרשה אנו נפרדים מאברהם. בניו קוברים אותו במערת המכפלה, ויצחק מעביר את הלפיד הלאה. 🪄


ובהפטרה - ישנו מתח מי ישא את כתר המלוכה אחרי דוד עד היום אפשר לשמוע את ההד ליד מעיין הגיחון בעיר דוד, ולדמיין את הקריאה: יחי המלך שלמה! 👑


לפני שבועיים פקדו ההמונים את קבר רחל אמנו, וכבר השבת, שבת חיי שרה, תתרחב העיר חברון אי''ה להכיל את בניה. הכנסת אורחים המונית תרחיב כל לב ותמשיך את דרכי האבות.


גם באופן משפחתי, תקופה זו מלווה באזכרות וזכרונות של סבתא שלי, סבא שלי וסב בעלי. אנו חשים שהתכונות הטובות שלהם טבועות בנו, ומנסים להוציאם לפועל, ולהמשיך את אורם הלאה. 💕


עם הנצח סיגל לעצמו יכולת לראות את הדורות הקודמים כחלק מרצף בעל משמעות להווה ולעתיד.


סיפור מרגש על ד''ר מקס נורדאו, לאחר נאומו בקונגרס הציוני העולמי, חורז את דור האבות והאמהות עם דור הבנים, ושיאו בהבנה:

עם שיש לו ילדים כאלה,

שחיים כל כך את עברם,

הם גם יחיו עם עתיד מזהיר.


שנזכה 'בגלל אבות תושיע בנים, ותביא גאולה לבני בניהם'.

שבת שלום ומבורך 💐


💕 להצטרפות ל'אור מירושלים': https://chat.whatsapp.com/E8hYGEQPEp58MmszEWKuIA

0 תגובות

Comments


bottom of page