חיפוש

Yemima Mizrachi – p’ vayera with Multilingual Subtitles

Ashira Worldwide – with multilingual translations – to choose language click “cc” at upperright corner of the player

#הרבניתימימהמזרחי #פרשתהשבוע #פרשתוירא #שיעורמתורגם

0 תגובות