חיפוש

R?vital Tsadok-הפרשת חלה


הפרשת חלה

Pour la refoua de: "Yael Fortune beraha

bat Ginette malaila hana". Amen !


"Hafrachat-halla"

Prélever la pate

La femme a trois "mitsvots" essentielles parmi lesquelles la "hafrachat 'halla"

Par cette mitsva elle peut apporter a toute sa famille ainsi qu'au "klal" Israel la" délivrance".

Ce cadeau que D… lui a donne est une grande occasion de se lier a lui par la "hafrachat 'halla" et ses "segoulotes" sont nombreuses.

(de grandes delivrancesvous seront racontes par la suite lors de nos conferences).


Explication courte de la "halla"


Le pain est constitue de matières que nous avons liées. Ainsi le rôle de la femme juive est de lier le matériel au spirituel.

En disant les bénédictions, l'âme et le corps ainsi soudes permettront l'unification avec "hachem".

La femme est comparée au pain.

לחם- לוחם-הלחמה-החלמה-מחילה-מחלה


Dans la racine de ce mot, on retrouve les mots suivants: guerrier, guérison, souder, pardon, maladie.

Nous allons voir comment lier tous ces mots ?

Il est écrit dans (berechit 31.9) :

"C'est par la sueur de ton front que tu pourras manger du pain". De nombreux secrets se cachent dans la "hafrachat"))

Pour tous renseignements et réservation pour une hafrachat halla" tel: 0522529857 "


Révital Tsadok

Conférencière et Traductrice.

Notre brochure "La Téfila" pour l'enseigner à vos enfants est disponible; pour toute commande téléphoner au 0522 529 857.

0 צפיות0 תגובות

הרשמי לניוזלור והישארי מעודכנת

יצירת קשר

מרכז שמים/ אשירה
רחוב יחיאלי 4 נוה צדק תל אביב
טלפון: 0722-146146
טלפון ארה"ב : 347-901-5172
חניה בשפע באזור כולו.

אודות אשירה

אתר הצמיחה הרוחנית לנשים “אשירה” הינו אתר אינטרנט המכיל מידע כולל ומגוון לפיתוח וצמיחה מבחינה רוחנית עבור נשות

 ישראל. 

לתנאי שימוש ופרטיות >>

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Flickr