Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

לשיר

בדרך אשר אלך

לשיר

קח לך עיצה בן יקיר הפוך כל ניסיון לשיר

זה לא קל, אני מכיר…

מה יעזור להתלונן…? וגם לא כדאי “להעביר”…

רק להרים עיניים ולדבר אמת וישיר…

קשה לי, כואב לי, אבא ואני בוחר לשיר… לשיר לך אבא שיר ועוד שיר ועוד שיר…

כי אני יודע, זה אתה “עומד מאחורי הקיר”…

תפילה כזאת הן לא יימאס קל כביר…

תפילה כזאת תביא ישועות למכביר…

בת שמחה

0 תגובות

Comments


bottom of page