Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

תהיי בריאה | הר’ ימימה מזרחי

עודכן: 7 במרץ 2022תהיי בריאה | הר’ ימימה מזרחי

פרשת בראשית

פרשת בראשית כל כולה קריאת שמות, וייקרא אלוקים: אור, חושך, שמיים, מים, אדם, וכ”ו. ואז  ויצר ה’ מן האדמה את כל חיית השדה וכל עוף השמיים ויבא אל האדם לראות מה ייקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה, הוא שמו. ה’ הביא את החיות לאדם הראשון ואמר לו אתה תתן שם לחיות ומה שתקרא להם זה יהיה שמם. איך המלאכים מתפעלים מהיכולת של אדם הראשון לקרוא לחיה בשמה.

ויקרא האדם שם אשתו חווה כי היא הייתה אם כל חי. רש”י- למדך הכתוב שעל ידי קריאת שמות נזדווגה לו חווה. רק כשהקבה מביא לו את החיות והוא קורא להן בשמן, הוא אומר לעצמו אני לבד לי אין זוג, ואז הוא אומר “לא טוב היות האדם לבדו”. רק לי אין בת זוג. ברגע שקוראים לבן אדם שם מתעורר בעולם הזיווג שלו. למה? מפני שכשה’ ברא את הגבר והאישה מחוברים בגבם הם היו יצור אחד ויקרא את שמם אדם. ז”א שהשם שלך הוא חצי מהשם שלו. ובשנייה שקוראים בשמך מתעורר בעולם לא טוב היות האדם לבדו… ואז החצי השני מתעורר. נקרא עוד מעט את הטרגדיה האיומה של ההבדל בין הגבר לאישה קוראים לה “ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך”. אישה מתחתנת כי יש לה תשוקה, וגבר מתחתן והוא ימשול בך אצלו זה עניין של ממשלה וסדר כי הוא רואה שלכולם יש. אני רוצה להיות מסודר.

מה זה התורה הזאת? מילות ההקדמה של הרמב”ן לתורה-” ועתה דע וראה מה אשיב שואלי דבר בכתיבת פירוש התורה” , יבוא מישהו וישאל את הרמב”ן ויגיד למה כתבת פירוש לתורה ותשובתו- להניח דעת התלמידים יגעי הגלות והצרות הקוראים בסדרים בשבתות ובמועדים. מה? בשביל זה כתבת את פירוש לתורה עם כל חכמתך? להניח דעת התלמידים בגלות? כן.

לפעמים אני, לפעמים אתה, זקוקים לנחמה אנחנו מגיעות לפרשות הראשונות של התורה ומה רואות ? שהעולם ובפרט האישה כל הזמן זקוקים לנחמה וזה נורא אנו בפרשת נוח נולד התינוק הקטן נוח כולם מביטים הו ואומרים זה ויש שם טעם ארוך ארוך, זה ינחמנו מעצבון ידינו וממעשינו. למה אתם צריכים נחמה? מה קרה? עולם שתי פרשות למה כבר צריך נחמה למה הוא כותב כדי שימצא נחמה?

הסוף של פרשת בראשית- “וירא ה’ כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום ויינחם ה’ כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל ליבו ויאמר ה’ אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם ועד בהמה ניחמתי כי עשיתים” איך אני מצטער על האדם שבראתי, למה כל הזמן נחמה? השבת קוראים הפטרה שקוראים בשבעה בנחמתה שבעה שבועות נחמה אחרי תשעה באב. למה העולם כל הזמן צריך נחמה?

רשי הראשון של התורה אמר רבי יצחק למה פתח בבראשית? כי אם יבואו אנשים ויגידו לנו על ארץ ישראל “ליסטים אתם שכבשתם אותה” נוכל להראות להם- הנה תראו מה כתוב, שברצונו נתנה לנו.

הנחמה שאת צריכה כל הזמן בעולם היא מפני שהעולם מלא בליסטים אנשים שפשוט לוקחים בכוח דברים. מי שיפה, מי שחכמה, מי שעשירה, מי שקצת פחות… תשאר גזורה מארץ החיים ומארץ המזל. כשאת מביטה בעולם את רואה ליסטות “כל דאלים גבר” כשאת מביטה בעולם את רואה אי צדק. והדבר היחיד שבכל פעם ילטף אותך וינחם אותך בכל שבוע קוראים לו התורה הזו. העולם הזה נראה עולם של ליסטות.

איך זה יכול להיות? ולמה התחלת את העולם באות ב’ האות הכי עצובה באלף בית למה? כי הקבה בורא את עולמו ואומר כי טוב. וביום השני אין וירא כי טוב, למה ? כיח בית זה לא טוב. ב’ זו אפליה והפרדה. ביום ב’ הקבה מפלה את המים לעליונים ותחתונים. כתוב בזוהר שהחל מיום ב’ קוראים לכל המים למטה מים בוכים . כי הם כל הזמן בוכים גם אנחנו רוצים לעלות למעלה ולהיות איתך.

0 תגובות

Comments


bottom of page