Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

שינויים ומעברים בחיים

עודכן: 1 בדצמ׳ 2022

עפ”י רבי נחמן


במובן הרוחני מעברים בחיים נקראים עליית מדרגה, או שינויים שאנשים עושים בחיים ממקום למקום. ביהדות זה מוסבר שבעצם יהודי אין מצב שהוא עומד במקום אחד. אומר רבי נחמן בליקוטי מוהרן תורה כ”ב אדם יהודי כל עוד הוא חי אסור לעמוד במקום. רק מלאכים עומדים. אבל אנחנו צריכים להיות בדרגה של מהלכים.

זאת אומרת לעלות ממדרגה למדרגה. אסור לעמוד במקום ואם אדם לא מתאמץ לעלות מדרגה, אז מאמצים אותו ועוזרים לו לעלות. יש כל מיני דברים שאנחנו מסתכלים עליהם בחיים, והם לא נראים כמו עליית מדרגה.

מה שקורה בדרך כלל שהמעברים ממדרגה למדרגה לא בדיוק נראים לנו כהתקדמות בדרך כלל מלווים בתחושות של מבוכה ושבר. וגם נסביר למה זה ככה ומה עושים עם זה, איך מתמודדים עם זה. אני ממש לא מרגיש שמעלים אותי אני מרגיש שמרסקים אותי.

יש אנשים שרגילים שיש להם שליטה על החיים ופתאום היא הולכת להם לאיבוד וקורים כל מיני דברים. רבי נחמן אומר, כשרוצים לצאת ממדרגת נעשה ונשמע זה, למדרגת נעשה ונשמע גבוה ממנה, צריך להיות ירידה קודם העלייה. כי הירידה היא תכלית העלייה.

מה אומר פה רבי נחמן בעצם?, שהאדם היהודי קיבל ואמר נעשה ונשמע, וממדרגה זו הוא צריך לעלות למדרגת נעשה ונשמע אחרת. הוא מתחיל את העבודב שלו בחיים. כל הזמן עוזב מדרגה ישנה ועובר לחדשה. ומה שצריך להבין, זה שהמעבר שלי למציאות חדשה, למדרגה חדשה זה לא שאני בונה קומה נוספת בחיים שלי, או קומה נוספת בנפש או קומה נוספת של תובנות והבנות.

זה ממש עזיבה של העולם הישן והמעבר לעולם החדש. העזיבה של העולם הישן והמעבר לחדש מתאפיין בסוג של שבירה, כי עכשיו כל ההבנות והתובנות והאמונות והמחשבות שלי, כל מה שהחזקתי בעולם הישן שלי פתאום הכל מתרסק מה שעניין אותי פעם כבר לא מעניין אותי. מה שנתן לי חיות פעם בעולם הישן, כבר לא נותן לי חיות.

ועוד לא בניתי את העולם החדש. אז יש איזושהי נקודה במעבר, ומי שמכיר את זה במעברים כמו שינוי במקום עבודה, שינוי בזוגיות, אפילו בני זוג שמתאהבים ונמצאים באידיליה מסוימת, ופתאום יש ביניהם ריב מאוד חזק.

והריב הזה הוא סוג של שבר והמציאות של לפני ואחרי הריב היא מציאות אחרת לגמרי. בדרך כלל מה שקורה שריב כזה שהוא סוג של בירור של מחשבות תובנות חיבורים בינינו וכ”ו, הבירור הזה בריב הזה, יוצר מציאות שהזוג הזה אחר כך הוא זוג חדש, בעולם חדש, במציאות אפילו יותר מחוברת. יש ריבים שבאמת בונים עולם חדש.

זה במציאות של זוג אבל כשזה ביני לבין עצמי, גם מצבים שאני עוברת בחיים זה מצבים שפתאום מתרסקת לי מערכת האמונות שבניתי לעצמי, ואני נבנית על מערכת אמונות חדשה. יעילה יותר, אמתית יותר, וקרובה יותר לאמת של עצמי וזהו תהליך הכרחי, חוק רוחני.

שאדם עוזב מדרגה הוא יעבור את המצב הזה. ואדם מטבעו רוצה לשלוט בהכל. כשהוא עובר את זה התחושה היא תחושה של אבל אובדן ריקנות נוראית אבל זהו תהליך טבעי והכרחי. אנחנו נלמד את זה אחד לאחד עם רבי נחמן, שילמד אותנו איך להבין להתמודד במעברים כאלה ולהבין שהם טובים.

הארי ז”ל קורא לזה “נסירה” – מלשון “לנסר”. ככל שאתה בעצם עובר ממצב ישן לחדש כאילו מנסרים אותך מהמקום הישן. והנסירה הזו כואבת. גם הנסירה בין אדם לחווה הייתה כואבת.

רבנו אומר דבר כזה כי צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה,

מתוך שיעורה השבועי של נורית אילון הירש -הנוסחה לישועה עפ”י רבי נחמן

שמתקיים בימי שני במדרשת אשירה בשעה 19:30

#עבודתהלב #ליקוטימוהרן

0 תגובות
bottom of page