Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

ר’ ימימה מזרחי – ראש חודש אב – מפגש אחרון לשנה זו

עודכן: 6 במרץ 2022בימים אלו עלינו להחסיר משמחתנו. כל העדר שמחה מביא אחריו מילוי. החושך הוא תמיד התחלה של אור.. ההמתנה למשיח היא המתנה להחיות את הפוטנציאל החבוי שבי. לבכות על מה שתקוע בתוכי. המצווה של תשעה באב זה להזיל דמעה בלילה.להתחבר לכאב של גלות הנשמה שלנו ומשם נתחבר לכאב של השכינה. ביום שלישי 12:45,חצות היום. בזמן זה עלינו להתפלל על מה שיש לנו ועל מה שאין לנו. החיים הם בדמי מפתח. להתפלל להישאר אישה שמחה ומשמחת…. מתוך החיבור הנשי והתפילות העמוקות להתחבר לצער של האחר ומשם להתפלל על הגאולה. שנזכה לשמוח בבית המקדש השבוע בס”ד!

#מדרשייתאשירה #הרבניתימימהמזרחי #ימיביןהמיצרים #פרשתהשבוע

0 תגובות
bottom of page