חיפוש

ר’ ימימה מזרחי – פרשת חוקת

עודכן: 6 במרץ

החוקיות היחידה ביהדות היא אמונה. כמו מרים הנביאה, להוציא טוב מרע. כמו מרים הנביאה שהצליחה להוציא מהמר את המתוק. כשאדם מאמין בטוב ומצפה לטוב הנפילה שלו תהיה פחות קשה. הלב שלנו כמו סלע, עלינו להוציא מהסלע את המים. ה’ רוצה שנתרכך, שנהיה עם נפש גמישה וקלילה. מרים הנביאה מלמדת אותנו אמונה. חוקיות של אמונה. להתפלל לאמא מרים שתעזור לנו להתחבר לטוב, שיהיו לנו תרחישים טובים,שתעזור לנו להאמין בקב”ה. בחודש תמוז לקבל על עצמנו ערבות הדדית – לקרוא פרק כ’ בתהילים על מישהו שיש לו צרה.. מתוך זה ה’ רואה שאנו ערבים זה לזה..להוכיח לקב”ה שאין לנו שנאת חינם! בס”ד!

#מדרשייתאשירה #הרבניתימימהמזרחי #פרשתחוקת

0 תגובות