Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

רחלי וינשטוק – ללדת מתוך פחד
ללדת מתוך הפחד

פחדיםהם חלק מהחיים. השאלה היא כיצד את יכולה לשנות את גישתך אליהם ולפעול מתוכם. במקוםלכעוס על עצמך שאת מפחדת, שאינך גיבורה כמו שרצית להיות, את יכולה לקחת את הפחדכהזדמנות להתבוננות בתוכך, לברר עם עצמך מה הם פחדיך ומה את רוצה שיהיה במקום הפחד.כלי זה מאפשר לך ללדת מתוך הפחד, לתת לו מקום ולהבנות ממנו.

"אַשְׁרֵי אָדָם מְפַחֵד תָּמִיד" (משלי פרק כח)

ללכת לקראת לידה זה ללכת אל הלא נודע.כאשר יש מציאות שאיננה ידועה מראש היא מזמינה ביחד איתה פחדים רבים. כיצד אפשרלהתמודד עם הפחדים הרבים שההיריון והלידה מציפים אותנו?

ככל שהטכנולוגיה הולכת ומתפתחת הלידות נעשותבטוחות יותר. אם לפני 100 שנה מוות של האימא והתינוק היה חלק בלתי נפרד מחדר לידה,כיום כאשר קורה דבר כזה כל העיתונות חוגגת. ובאופן מפתיע, ככל שהלידות נעשותבטוחות כך הפחדים הולכים וגדלים. אם בעבר המוות היה חלק מהחיים כיום הוא צל מאיים,ומודחק. כאשר מגיעה אלי אישה בהיריון ופותחת בהתנצלות שיש לה פחדים רבים הצציםלקראת הלידה, והיא בטוחה שהיא המשוגעת היחידה עם הפחדים, אני עונה לה, שאם היאהייתה אומרת לי שאין לה שום פחד לקראת הלידה הייתי מרימה גבה, ומניחה שהפחד אצלהכל כך מודחק שאין היא מסוגלת להעלותו על שפתיה. הפחד הוא חלק מהחיים שלנו כבניתמותה. בכל רגע כל המציאות מסביבנו יכולה להשתנות, לעלות ולהתרומם ובין רגעלהתמוטט. הפחד טורח לנפץ לנו את האשליה שאנו כל יכולים והכול בשליטה שלנו. הפחדמזכיר לנו שיש רק אחד בעולם שהוא כל יכול שהוא מלך מלכי המלכים. ה’ יתברך טורחלהזכיר לנו זאת דרך הפחדים שהוא שותל בתוכנו. במיוחד לקראת לידה ה’ מדבר אלינו דרךנפשנו, דרך הפחדים שעולים בתוכנו . הפחד הוא חלק טבעי בתוכנו, אך הוא מציק, מערער אתהביטחון ויש נשים שהוא מונע מהן לשון בלילה ולתפקד. אם אישה מגיעה למצב שהפחד גורםלה לחוסר תפקוד עליה לפנות לעזרה נפשית מקצועית המתמחה בעבודה עם פחדים וחרדות.לאישה שהפחד מציק לה אך היא מצליחה להמשיך לתפקד ביחד איתו אני מציעה לה לעשות אתהתרגיל הבא-

  1. לעשות רשימה של כל הפחדים שעולים לה לקראת הלידה ולהקריא אותם לעצמה. עצם העמידה מול הפחדים מאפשרת להם מקום ומסירה את הערפל המאיים של הפחד.

  2. ליד כל פחד לרשום את התפילה שהפחד מעורר. לדוגמא-

אם א ני מוצפת פחדים על בריאות התינוק שלי, אכתובתפילה שה’ שישמור על תינוקי, שיגן עליוויעטוף אותו.

אם אני מפחדת מכך שלא אוכל לשאת אתהכאב בלידה אפתח בתפילה מה’ שיקל על כאבי,שייתן לי כוחות לשאת את הכאב בשעת הלידה.

אם אני מפחדת שלא יהיה לי ביטחוןבצוות הרפואי המטפל בי, אבקש : אנא ה’, שלח לי שליחים טובים, ברך את מלאכתם שיהיושליחים נאמנים.

הפחד הוא המציאות השלילית שלא היינורוצים שתתרחש. התפילה היא המציאות החיובית לה אנו מייחלים. ההפיכה של הפחד לתפילהמעבירה אותנו למחשבה חיובית, לתקווה שאנו מייחלים לה. נשים רבות מגלות תוך כדיניסוח התפילה שהרצון שלהן לא באמת נמצא היכן שרצו שימצא, והתפילה עזרה להן למקד אתהרצון שלהן למקום בו היו רוצות שיהיה, במקום להיות רדופות מפחדים הולכים ושביםשאין להן שליטה עליהן. באמצעות הפיכת הפחדלתפילה את יכולה להכניס את ה’ ללידה, מתוךתפילה שרק את יכולה לשאת אותה, תפילה הצומחת מהפחדים המיוחדים רק לך. במקום לכעוסעל עצמך שאת מפחדת, שאינך גיבורה כמו שרציתי להיות, את יכולה לקחת את הפחדכהזדמנות להתבוננות בתוכך, לברר עם עצמך מה הם פחדיך ומה את רוצה שיהיה במקוםהפחד. כלי זה מאפשר לך ללדת מתוך הפחד, לתת לו מקום ולהבנות ממנו.

0 תגובות

Comments


bottom of page