Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

רויטל צדוק-חשיפת רגשות ,"כלי להבנת נפש הילד"

{mosimage}

הקדמה:האם תהיתם אי פעם, מדוע יש אנשים שמסתדרים עם החיים ונהנים,ואילו אחרים נאבקים ואינם מצליחים להשיג את הרצוי להם ?

כל אחד מאיתנו חווה בחייו חוויות ייחודיות, אך קיימותיכולות שאותן אנו יכולים לסגל לעצמנו, כגון, התמודדות עם רגשותינו.

הרגשות קיימים תמיד, איננו יכולים להימנע מלהרגיש, יותרמזה, החיבור שלנו לאחרים הוא רגשי והרגשות מספקים לנו מיידע חשוב על המתרחש באמתבחיינו .

רגשות שליליים הם מכשולים קשים, וביכולתם לאותת לנו שישצורך בשינוי כלשהו, ולעומת זאת, רגשות חיוביים מאפשרים לעשות את הנחוץ, ולכולנוהיכולת להבחין בזאת, אי הבעת הרגשות יכול לגרום לנו נזק. אך מה מפריע לנו להביעאותם ללא קושי ?

השאלה הנבדקת אצל כולנו :" האם אנו פועלים כדילשפר את חיינו ובמה או שמא אנחנו נוטים לשבת עצובים במשך שעות או ימים ?

האם יש לנו כוח עמידה ויכולת להתמודד עם משברי החיים ?

האם אנו תלותיים בתשומת ליבם של אחרים ?

האם אנו מבטאים את רגשותינו האמיתיים כשאנחנו נמצאים עםאנשים אחרים ?

האם אנו נוטים להעניק אנרגיה חיובית או לשאוב אנרגיה מהסובביםאותנו ?

האם אנו מתפוצצים מכעס או זורמים ולוקחים את הדברים בקלות,ומה מפריע לנו לזרום ?

מדוע כל כך קשה לנו להיות לבד ?

כל השאלות הללוקשורות לרמת האינטליגנציה הרגשית שלנו ולתפקודה.

ולכן כדי לענות על שאלות אלו, עלינו להבין את רגשותינו לפנישננסה להבין את רגשותיהם של אחרים.כאשר נכיר את עצמינו טוב יותר ונגלה את היכולותהאמיתיות שלנו, הרי שאז יכול מסענו להתחיל באמת. מהם הדברים שבאמת חשובים לנו ?

הבא נבחן את עצמנו איך אנו מתמודדים במצבים שונים בחיים?

פגיעה רגשית היא אמיתית ולעתים קרובות רבת כאב. כאשר הכאבעולה, אנו מבקשים באופן בלתי נמנע אחר מרפא, בעוד אנו ממשיכים להדחיק את הכאבהפנימי שלנו.

מושג האינטליגנציה הרגשית, מתחיל במילה "להיות"או במילה "הוויה".

אנשים רבים מגדירים אינטליגנציה רגשית במונחים של אנשיםבדרך כלל במתכונת של רשימת

התנהגויות או פעולות. גם בעשיית הדבר הנכון ברגע המכריע.כגון התמודדות עם רגשות כעס ופחד ולקבל החלטות בעיצומו של דבר.

לפי חיים וולדר:" כפי שהגוף מושפע לרעה ממגע חיצוניפיזי, כך גם הנפש מושפעת ממגע רגשי"

וכאן היכולת של האינטליגנציה הרגשית היא: לעשות חיבור נכוןבין הרגש לשכל.

כפי שניסח את הדברים הפסיכולוג : "דוויד ווכסלר"בשנת 1940:" בני אדם בעלי מנת משכל זהה עשויים להיות שונים מאוד איש מרעהוביכולתם להתמודד עם הסביבה.

הרגש זה הדלק והשכל זה המנוע , וכמו שאי אפשר בלי דלק כך איאפשר לפעול בלי רגש, אך הרגש מושפע מהשכל שהוא מאפשר לייצב את האדם להתבונן עלהמציאות ולהבין את התועלת שבדבר. אם כן הרגש הוא חוש הקליטה של המציאותהמקבלת משמעות החלטית בחיים היום יומיים. יש לנו אפשרות לבחור , אנו יכולים לבלועכדור ולהמשיך כרגיל, לעבור ניתוח ולהדחיק את רגשותי

0 תגובות

Comentarios


bottom of page