Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

רויטל צדוק – חשיבות ההרפיהחשיבות ההרפיה

"וימלא כבודו את כל הארץ". הצלחתההרפיה תלויה בהכנעה שלנו לבורא עולם.

זהואחד מהטיפולים שלנו בייעוץ לצורך בעיות רגשיות.

הקדמה:

כשאנומדברים על הרפיה, כוונתנו לתרגול קבוע של תרגלי הרפיה ספציפיים ולא יציאה לטיולכדי להירגע ומשהו אחר.

בדרךכלל תרגילי הרפיה משלבים :

נשימה עמוקה.

הרפיית שרירים.

שיטות של דמיון מודרך.

טכניקותאלה הוכחו כיעילות בשחרור המתח המיותר המצטבר בגוף בשעת לחץ.

כשתבצעואת תרגילי ההרפיה באופן קבוע, (10 דקות כל יום), תגלו שהמחשבות המתרוצצות בראשכםמתחילות להאט, ושתחושות הפחד והחרדה שלכם פוחתות במידה ניכרת.

כשהגוףשלכם רפוי לחלוטין, זה בלתי אפשרי לחוש פחד וחרדה.

תגובתההרפיה :

-פחתוקצב פעימות הלב.

-קצבהנשימות

-לחץהדם.

-מתחהשרירים.

-קצבחילוף החומרים

-צריכתהחמצן.

גליהמוח הקשורים למצבי רגיעה ונינוחות מושפעים על ידי ההרפיה.

הרפיהעמוקה וחרדה הם הפכים פסיכולוגיים.

יעילותההרפיה :

היאתסייע לכם להפחית את החרדה מכל סוג שהיא.

מתירואים תוצאות ?

באופןכללי, כבר אחרי פעם או פעמיים.

ישלציין:

חשובותמאוד הנשימות העמוקות אל הבטן, דרך האף, ויציאה מהפה.

פעולהזו של שרירי הבטן, תאפשר פתיחה יותר עמוקה של חמצן אל הגוף.

וההפךאם הנשימה היא רק בחלק העליון של הגוף , בריאות, תהייה הרגשה של חנק, בגלל הקטנתכמות האוויר שאנו שואפים.

תחושהזו יוצרת לחץ ושולחת אותות למוח, ואין ביכולתכם לבצע את הה רפיה כראוי.

ולכןנשימה עמוקה אל הבטן תבטל את התהליך הזה, על ידי הרפית השרירים, הלוחצים על הסרעפתומאיטה את קצב הנשימה.

לצורךזה התרכזו בנתונים אלה: אחרי שכיבהעל הגב, על מזרון או מקום נעים.

בדקו היכן מרוכזת הנשימה שלכם ?

האם הריאות שלכם מתמלאות לחלוטין ?

האם הבטן שלכם נעה פנימה והחוצה ?

האם גם החזה וגם הבטן ?

הניחויד אחת על החזה והשנייה על הבטן, ונסו להרגיש את הבטן עולה והחזה נישאר יותר רגוע.

המשיכולנשום בעדינות, פנימה והחוצה, אפשרו לנשימה שלכם למצוא את הקצב הפנימי שלה.

ובסופושל דבר, התחושה של מאמץ או חוסר טבעיות אמורות לחלוף מעצמן.

שלושאו ארבע נשימות עמוקות אל הבטן, עשויות להביא להרפיה כמעט מיידית.

תרגלי ההרפיה מחלקים את הגוף לארבע קבוצותשרירים עיקריות:

זרועות.

ראש.

מרכז הגוף.

רגליים.

מהשיותר חשוב מכך הוא העובדה, שאם תמשיכו לבצע באופן קבוע את תרגילי ההרפיה האלהבמשך מספר חודשים, החרדה, הכעס, או שאר הרגשות המטרידים המופיעים תדיר בחייכם,יפחתו בצורה משמעותית.

מתחילה,מומלץ לבצע את התרגילים בחדר שקט בו לא יפריעו לכם, ובהמשך כשתרגישו יותר בקלות אתההרפיה, תוכלו לנסות לבצעם במקומות פחות שקטים.

חלקחשוב בתהליך ההרפיה : ללמוד לזהות את הסימנים הגופניים של ההרפיה.

המעבר מקבוצת שרירים אחת לשנייה, מתבצע על פירצף הגיוני, ורוב האנשים מגלים שלאחר שתרגלו הרפיית שרירים הדרגתית מספר פעמים, הםיכולים לזכור בקלות את הסדר.

חשובלהתמקד במה שאתם מרגישים. ולשים לב לתחושה הגופנית של ההרפיה.

המפתחלהרפיית שרירים מקוצרת, הוא ללמוד כיצד להרפות בו זמנית, את כל השרירים בכל אחדמארבעת אזורי הגוף.

ככלשתהיו מיומנים נותר, כך יידרש לכם פחות זמן לכיווץ ולשחרור השרירים.

לאחרשבעה עד ארבע עשר תרגולים של הרפיית שרירים הדרגתית, אתם אמורים להיות מיומניםבזיהוי ובשחרור המתח המיותר שמצטבר בשרירים שלכם.

כשתהיומיומנים בהרפיה, ייתכן שלא תצטרכו לכווץ כל שריר שתוכלו להרפות אותו.

במקוםזאת, תוכלו לסקור את הגוף שלכם ולחפש הצטברויות של מתח, על ידי כך שתמקדו את תשומתהלב בארבע קבוצות השרירים שלכם על פי הסדר וזה עד שהשרירים יהיו רפויים לחלוטין.

הרפיהמותנית: היא השפעת הדיבור על השכל. הקשר בין מילה לנשימה עמוקה אל הבטן.

לדוגמה: כשאתם נושפים החוצה, אמרו את המילה : הרפיה.

המשיכולומר לעצמכם :" נשימה פנימה", ובנשיפה ",הרפיה".

ההרפיההמותנית מלמדת את הגוף שלכם, לקשר בין המילה הרפיה לתחושת ההרפיה.

היאמסוגלת להקל על הלחץ בו אתם שרויים תוך פחות מדקה, ולכן היא מהווה מרכיב עיקריבפרוטוקולים לטיפול בכעס ובחרדה.

הרפיהעל ידי דמיון מודרך :

עלידי בחירת תמונה דמיונית שלווה, אותה אתם יכולים לדמיין בכל פעם שאתם מרגישיםלחוצים.

חשובלבחור תמונה שתגרום לכם להרגיש בטוחים ומוגנים, שמחים ונכנעים לבוראעולם וזה יגרום לכם אפשרות להתמודד עםכל מצב בחיים ללא קושי.

השימושבדמיון מודרך יעיל במיוחד כשאתם רגועים לחלוטין, לכן הקדישו את הזמן הדרוש להשגתהרפיה עמוקה תחילה.

לאחרמכן, בקשו לראות את התמונה השלווה שלכם.

ולאנישכח את התפילה בפינו להודות ולשבח את בוראינו על הטוב שהוא עושה לנו כל רגע.

לכלמיידע נוסף, הזמנה של הדיסק "הרפיה", או סדנאות כולל מצגת אור קולית,

טל:0522529857 רויטל צדוק, יועצת חינוכית וזוגית, מאבחנת ציורים וצבעים, ומטפלתבבעיות רגשיות.

0 תגובות
bottom of page