Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

רגעים מיוחדים מהמסע להילולת אהרון הכהן בירדן | עם רוני ונורית אילון הירש

זכינו להגיע לציון אהרן הכהן בהר ההר! תודה לקבוצה המדהימה שהתלוותה אלינו – היה מסע מפרך לגוף ומזכך לנשמה. תודה רבה לאחיות בעדני שעמלו על עריכת הסרטון! זכינו להתפלל ש”עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל”. מרכז שמים-אשירה.

#נסיעהלקבראהרוןהכהן #ציוןאהרוןהכהן #פטרה #הורההר #הרההר #קבראהרוןהכהן #אהרוןהכהן #טיוללפטרה #נסיעהלציוןאהרוןהכהן #טיוללירדן #ירדן #נסיעהלאהרוןהכהן

0 תגובות
bottom of page