Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

קורס חדש בהנחיית ד"ר אסתר לב – חוכמת הלב ודעת הנשמה – יפתח ב-27/04
קורס "חכמת הלבודעת הנשמה"

להכשרת מאמנות-מטפלות-מנחות באמונה.

יתחיל אי"ה ביג’ באיירתש"ע(27.4.2010)

אימון נשי באמונה

מהו אימון? COACHING.?

האם זו עוד אופנה חולפת? טרנד חדש שהגיע אלינו מארצותהברית?

מושג האימון נלקח בהשאלה מעולם הספורט.כפי שברור היום ששוםספורטאי לא ישאף להתאמן ולהגיע להישגים לקראת האולימפיאדה הקרובה בכוחות עצמו (למרותכישוריו ויכולותיו) אלא יקח לעצמו מאמן שיוביל,ינחה ,יתווה איתו תוכנית פעולה,יעמודלצידו,יעודד ויגביה עבורו את "הרף" מפעם לפעם.כך גם בחיים,כךבעסקים,בפוליטיקה וכך גם בחיי היום יום.

אימון פירושו לגרום לאדם אחר להתקדם מהמקום בו הוא נמצאלמקום אחר טוב יותר-שבו הוא רוצה להיות.

להיות מאומנת- זה להשקיע באדם הכי קרוב לך בעולם-בעצמך.

להתאמן- זו הדרך להיות הטובה ביותר שאת יכול להיות.

להיות מתאמנת-זה לקבל את המפתח אל האוצר הסודי המצוי בתוכך(אחרי שאת מחפשת אותו אי שם רחוק מתחת לגשר..כבסיפורו של ר’ נחמן)

תפקיד המאמנת-להוציא מהמאומנת את המיטב שבה.

האימון לא נולד בחברה המודרנית:

במילה אימון אנו מוצאים:אימון,אמונה,אמן,אמון,אומן-כל אלו הבסיסיםהיהודים לאימון:

בספרי ריש,האזינו :"אל אמונה שהאמין בעולם ובראו."

מה שהביא לבריאת העולם,היה האמון שנתן בו בוראו,כי יש בכוחולצמוח ולהתקדם אל השלמות המצופה ממנו,ללא אמון זה לא הייתה הבריאה יוצאת אל הפועל(הרב שלנגר-אוהל יעקב ולאה,מאמר:האמין בעולם ובראו.)

נתינת אמון היא כוח מפעיל ונצמיח.האמין בעולמו פירושו:חידשלעולמו,כי גנוזה בו פנימיות,ובזאת נתן בו כוח לגדול לקראת שלמותו.

נתינת האמון מאפשרת קשר בין הבורא השלם,לנברא הקטן,הבוראמתייחס לנברא לא מצד אפסיותו-זה שהוא קטן ,אלא על פי הכוחות הגנוזיםבו-הפוטנציאל שלו.

כך גם אנו כאמהות,מחנכות,מטפלות,ומאמנות-אנו שליחותהקב"ה,ועלינו ללכת בדרכיו,להאמין בילד ובאדם לפי הכוחות הטמונים בו,ולאו דווקא לפי מעשיו היום וע"י כך לגדלו.


0 תגובות

Comments


bottom of page