חיפוש

קהילת “שדה צופים” – מעלות

פרוייקט קהילות מצולם ע”י מרכז שמים ברחבי הארץ ע”מ לאפשר לבעלי תשובה להכיר קהילות ואופציות מגורים בסגנונות שונים ברחבי הארץ

#הרעודדניצני #קהילתבעליתשובהבמעלות #הרניצני #פרוייקטקהילות #קהילהחרדיתלבעליתשובה #קהילתשדהצופים #קהילה #בעליתשובה #קהילהדתית #קהילותלבעליתשובה #קהילהחרדית #שדהצופים #הרניצניממעלות #קהילותבעליתשובה

0 תגובות