Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

צמצום החלל הפנוי-חלק 2- רויטל צדוק


בס”ד

“צמצום החלל הפנוי” חלק 2.

רויטל רחל צדוק יועצת חינוכית וזוגית מאבחנת ומטפלת בבעיות רגשיות מנהלת מדרשיה :”עטרת שרה” לכל מיידע הרצאות:0522529857 לפי תורתו של רבי נחמן מברסלב-הלב מבין חייב הלב להיות מסוגל להבין את צרכי כוחותיו- אברי הגוף. עליו להיות יצירתי, להעלות תמיד “רעיונות חדשים” כיצד לחבר גוף ונשמה. -השמיעה תלויה בלב, “ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב ורע”. אם המילים המושמעות אינן חודרות אל תוך לב השומע, הרי הן כאילו שלא נשמעו מעולם. הלב חייב להיות קשוב. אפשר ליישם רעיון זה גם לגבי תפילה. כשמתפללים, עלינו לרכז את תשומת לבנו ולשמוע את המילים שאנו אומרים שיחדרו לתוך לבנו. רק אז “ישמע” האלוקים בכבודו ובעצמו את תפילותינו וייעתר להן. הלב מרגיש את כל הכאבים בהם חשים כל אברי הגוף. הוא חש גם את שמחותינו ואת חששותינו, ומגיב על האהבה ועל היראה. לב כסיל – לב הנשלט ע”י תאוות- כשהוא מתאווה לתשוקות שמביא הגוף על עצמו. על- כן, הלב הוא בעל היכולת לבחור בין טוב לרע. כוחו העיקרי של האדם הוא בלבו. מי שיש לו “לב חזק” לא יירא מדבר. אדם מעין זה יכול להשיג ניצחונות רבים. חז”ל (אבות ד: א) :”איזהו גיבור? הכובש את יצרו”. עם לב חזק אנו יכולים לשלוט בכל מצב ולהתגבר על כל מכשול. מחשבות רעות סותמות את הלב. הרצונות- מקורם בלב; שלוש התאוות הרשאיות. קנאה, תשוקה מינית ותאוות הזלילה. הם מרחיקים לגמרי תחושות של רוחניות. רבי נחמן לימד, ש” לב אבן” מתייחס לאנשים הרחוקים ממתן צדקה, ו ’לב רחמן’ מתייחס ל”בעלי חסד” . מעשי חסד יכולים להקל על מצבו של לב אטום מבחינה רוחנית. משום כך מצביע הרבי על מעשי צדקה כתרופה כוללת למחלות הרוחניות של הלב. כל מעשה צדקה או חסד “פותח” את לבו של האדם ו”מרחיב” אותו כדי שיוכל לקלוט גם את צרכיו של זולתו. כיוון שצדקה היא מעשה של אהבה, בכך היא מסייעת להקל על מצבו ה”אטום” של הלב. כדי ליהנות מנועם גדול זה, על האדם לעורר תחילה את לבו- שלו באהבת ה’ אמיתית. אהבה זו מתעוררת בעקבות מתן צדקה. המחלוקת הקיימת בתוך לבו של האדם נובעת מנתק בין צדו הימיני, השואף לרוחניות, לבין צדו השמאלי, השואף לחומריות. כל אלה מעידים על לב חצוי. אם חצוי הוא לבו של אדם, מה יוכל כדי “לחבר את חלקיו” מחדש? מטרת האדם בעת לימודו צריכה להיות הבהרת דעת חכמים, ובכך להשכין “שלום” בין הדעות המתגוששות ולהגיע למסקנה ברורה. עשויה להשפיע השפעה מעמיקה וארוכת- טווח על אופיו של הלומד. ללמוד הלכה כדי להשיג טובה מרובה- מיועדת לכל אדם. מי שמתאמץ ללמוד תורה מחזק את ממלכת הקדושה. שעצה הנובעת ממקורות בלתי ראויים מכריעה את הלב ומטמאת אותו. רבי חיים ויטאל כותב, על- כן (שער המצוות, שם), שהאר”י הזיע תוך כדי לימוד לשבור את כוחות האשליה של יצר הרע האופפים את הלב. עצה מסוג זה מביאה גם הרמוניה ללב, ומסקלת את החלוקה שנוצר. – מרכז הרגש

הלב הוא מרכז הרגשות, האהבה והיראה מקיפות את כל רגשותיו של האדם. אהבת ה” היא הרמה המוחלטת אליה יש לשאוף בעבודת האלוקים, אך היא איננה בת השגה אלא לאחר שהגענו תחילה ליראת ה”. ביחס למחשבות הטמונות בלב. על- כן כתוב “ויראת מאלוקיך”. משכן הפחד הוא בלב. על כל אדם לשאוף לפתח את יראת ה” שלו. איך אפשר להישאר מודע תמיד לנוכחותו של האלוקים? בחיזוק יראת ה” שלנו באמצעות פיתוח שליטתנו בדחפי הלב. כיוון שמקור הנבואה הוא יראת ה”, כאשר יראת ה” נעשית שלמה היא מתעלה ומתגלה לעולם כולו. שרשרת מאורעות זו יוצרת מלאך שבכוחו להשפיע על הנבואה. ישנם שלשה גורמים עיקריים המעמעמים את תחושת היראה שבלב. אלה הם שלושת התאוות: תאוות ממון, יצר המין, ותאוות אכילה. רצונו הבוער של הלב בשלוש תאוות אלה דוחה את הפוטנציאל ליראת ה”. כדי לתקן מצב זה, צריך לשאוב לתוך הלב “חכמה, בינה ודעת”. שלושת המוחין הללו מקבילים בהתאמה לשלוש התאוות שבלב. מכאן למדנו, שאפשר לנצל את כוח השכל כדי להתגבר על ההיבטים השליליים של הרגשות. שחג הפסח עשוי לנטרל את תאוות הקנאה. להימנע מיחסי אישות. לכן חג השבועות מתקן עבירות בתחום זה. חג הסוכות חל בעונת איסוף. ומכאן שבחג הסוכות טמונה האפשרות לתקן את תאוות האכילה. הדבר מורה שתיקון תאוות אלה מאפשר לנו לתפס עד למדרגת יראה ה”. כיוון שלכל חג תכונות ייחודיות משלו. תאוות אלה נובעות היישר מרגשות בלתי- נשלטים ומשפיעים ישירות על הלב. – המפתח לבית האוצר

בדברו על הצרות שיפקדו את עם-ישראל קודם הגאולה השלמה, מנבא ישעיה הנביא, שיכולת האדם לשמור לאלוקיו אמונים בעת כזאת תהיה תלויה במידת יראת ה” שבו. על- כן נקראת יראת ה” “אוצרו” של האלוקים, שהרי היא מעיין כוח בלתי- נדלה לעת צרה. אין תקווה להשיג את מעמקי התורה. ללא יראת ה” אי אפשר לחדור אל תוך פנימיותה של התורה. השערים נותרים נעולים. לכן, “כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצוניות לא מסרו לו. שנזכה להתחבר לאמת לאמיתה ולא לאבד את הזמן החולף במהירות הבזק !

0 תגובות

コメント


bottom of page