Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

“צמצום החלל הפנוי” השפעת הנשמה על הגוף-רויטל צדוק


בס”ד “צמצום החלל הפנוי” השפעת הנשמה על הגוף. לפי תורתו של רבי נחמן מברסלב. כדי לשרוד בעולם הזה יש צורך בחמצן הוא נחוץ לדם לרקמות בעצם לכל תא בגופנו. גז חיוני זה לטיהור דמנו דם זה, ה”מחומצן” ומרוענן, זורם אל הלב המזרים אותו אל שאר חלקי הגוף. כך גם מבחינה רוחנית הם תלויים זה בזה. הריאות מהוות שני אברים נפרדים הבנויים מגושי רקמות ספוגיות והממוקמים בבית החזה. הלב ממוקם כך שרובו נמצא שמאלה למרכז בית החזה. גודלו כגודל אגרוף קמוץ של אדם, ולמעשה הוא שריר הבנוי מארבע חדרים. הזוהר מתאר את הלב כ”חם” -שריר בתנועה מתמדת הקולט דם “חם” ויגע, ומחזיר אותו, מטוהר ומרוענן, לכל חלקי הגוף. הריאות שואפות את האוויר הטרי והצונן אשר “מצנן” את “חום” הלב. הזוהר מדבר על ארבעת פרצופי החיות שבחזון יחזקאל: אריה, שור, נשר, ואדם פרצופים אלה מקבילים למוח, ללב, לריאות ולכוח החשיבה, בהתאמה. המוח, הלב והריאות מקבילים גם לחכמה בינה ודעת – שלוש הספירות העליונות במערך עשר הספירות, המייצגות את המוחין.

אריה מוח חכמה /ימין

שור לב בינה / שמאל

נשר ריאות דעת / אמצע

אדם חשיבה דעת הוא “שביל האמצע” המשלב את הכוחות המנוגדים של חכמה בינה – ימין ושמאל כך גם הריאות- הממוקמות הן בצד ימין והן בצד שמאל של הגוף. כאשר האדם מתמסר לחיי רוח, כל הכוחות השונים הללו מתאחדים להוות ממנו ‘מרכבה לשכינה’. בכל רגע של החיים, אדם חופשי לבחור בדרך בה יתקדם. כשרון קיום החיים של הלב והריאות מכיל בתוכו גם פוטנציאל לחטוא. שלמותו של האדם מושגת כאשר הוא לוקח את גורלו בידיו, מתאמץ להיות מרכבה לשכינה, ומקרב את עצמו יותר ויותר אל אלוקיו. כתוצאה ממחשבות טובות, הלב נותר בריא. מחשבה לא-טהורה, סותמת את המערכת במעשים לא טובים- ומביאה “התקף לב” רוחני. כיצד אפשר למנוע התקף לב רוחני? הבנת מהות ה”מחלה” תוביל למציאות ה”תרופה”. אם המחשבות העולות מהלב טובות הן, גם המעשים הגשמיים יהיו טובים; לעומת זאת, מחשבות רעות מחוללות מעשים רעים. האדם הוא האחראי למעשיו בעולם. ניתנה לו המשימה להשלים את הבריאה, ועליו לעמוד במשימה, עם התערבותו הגלויה של ה”… משימת ההשלמה או התיקון. הביטוי “הרהורי לב” מתייחס דווקא למחשבות הכרוכות בהתלבטות בין שתי דרכים להבין את המציאות. החדר השמאלי בלב קשור ליצר הרע. מבחינה זו, הלב הוא באמת פלא, וזה מסביר רבי נחמן בנושא:”תורת החלל הפנוי”. -ריפוי הלב: “האמונה” רק האמונה יכולה “להקל” על הלב הכבד. שאלות של אמונה, יחד עם מעמסות נוספות, כגון בעיות כספיות או קשיים בבית. בלתי פוסקים כאלה עלולים לגרום לערעור יציבות הלב. תרופות אחרות גורמות “ריפוי” מנת תפילה יומית. רבי נחמן לימד, שעלינו לחזק את אמונתנו כדי שנוכל להשיג שלווה פנימית. כתוב (תהילים קל”ד, ב”): “שאו ידיכם קודש- וברכו את ה”! שכאשר אנו מרימים את הידיים אל עינינו או אל המצח (מקום המוח המחשבה), יכולים אנו למשוך אלינו ברכה אל תוך הלב (בינה). רבי נחמן היה מלמד שמקור האמונה העיקרי הוא בלב. עלינו להאמין, שעל- ידי קיום המצוות אנו מושכים מן השמיים קדושה אלינו. מי שמשיג אמונת-אמת מרומם למעשה את שכלו לרמה נשגבה יותר, זהו פירוש רעיון משיכת הקדושה כלפי מטה (חכמה) אל תוך הלב (בינה). חיזוק האמונה אינו קל. הוא תובע את השתתפות הגוף כולו. איזו היא עבודה שהיא בלב? הוי אומר- זו תפילה! ללב כוח עצום, אשר אם יתועל כראוי, מסוגל לכוון את האדם אל אלוקים. (ליקוטי מוהרן). התעוררות זו של לב בתפילה ממתיקה את הדינים, לכן, עצם מעשה התפילה נותן לאדם כוח להביא אל העולם שפע חסד וטוב לב, ההיפך הגמור מגזר-דין. שהתפילה היא האמצעי היעיל ביותר להגיע להתגלות אלוקית בתוך הלב פנימה. משום כך תפילת העמידה(18 הברכות) נאמרת בלחש, שכן היא מבטאת את הערגה העמוקה ביותר של הלב, שהיא נסתרת. אחת ההמלצות החמות ביותר של רבי נחמן היא: שכל אחד יתבודד לפרק זמן מסוים בכל יום, בלי יוצא מן הכלל. ב”התבודדות”, במובן מסוים, ההתבודדות מהווה גם דרך להמתקת הדינים שבלב. אין בנמצא אדם שאין לו תחושות מבוכה, תסכול, כעס או אשמה. מרשם ההתבודדות של רבי נחמן- ההתבוננות עצמית, שיפוט מחשבותיו וביקורת מעשיו של האדם- מאפשר ביטוי תחושות אלה באופן בונה וחיובי. משום כך לימד רבי נחמן: הלב הוא מקור המשפט. ההתבודדות מיישרת את הלב; היא מקיימת בתוך האדם שיפוט עצמי ראוי, ובה בעת היא מקטינה את הפוטנציאל הטמון בו לרע. צורת תפילה זו הנה כלי רב עוצמה להשגת רוחניות. היא מאפשרת ליחיד לבטא בפני אלוקיו.את תחושותיו הפנימיות ביותר: כאבו, שמחתו, רגשי תודתו, צערו- כל שהצטבר בלבו. באמצעות מנהג ההתבודדות הוא יכול לארגן את מחשבותיו. לשפוט את המעשים שעשה בעבר, להעריך את מצבו העכשווי ולהעלות בדמיונו את עתידו. האלוקים קרוב תמיד, שהרי הוא שוכן בתוך לבו של האדם, בחלל הפנוי שבו. והאלוקים מאזין תמיד. מאת היועצת רויטל רחל צדוק 0522529857 להזמנות דיסק הרפיה , חוברת אבחון ציורים וצבעים ,אבחונים וסדנאות, הרצאות ועוד…

#צמצוםהחללהפנוי #רויטלרחלצדוק #תורתרבינחמןמברסלב

0 תגובות
bottom of page