Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

צלילים וצללים בעולם השבים 3


צלילים וצללים בעולם השבים 3-עדנה נבון


אחד הקשיים הגדולים ביותר עימם התמודדתי היה הקשר עם ההורים והאחים שלי. מצד אחד את עוברת תהליכים כה נפלאים – ואתה רוצה לשתף את כל העולםובמיוחד את אלו היותר קרובים. מצד שני – את חשה שלא ישמעו – שלא יקשיבו לקול האמיתי שבוקע ממך. ואת רוצה כל כך לאמור – וכל כך הרבה – ו…קיר שקוף חוסם אותך.

על שרציתי לומר ולא יכולתי בקטעים הבאים:מאחורי השביס

המכונית הכחולה החלה נוסעת. היא הרימה ידה ונופפה לה לשלום, אך היד נותרה מונפת עוד זמן רב לאחר שנעלמו הוריה מן העין, פשוט שכחה להורידה, שקועה הייתה בכאבה.

אחר גחנה דוממת ואספה אל בין זרועותיה את שני הפעוטים שעמדו על ידה. שיקעה ראשה ביניהם ולחשה: בע"ה אתם לא תכירו מציאות שכזו! אתם לא תחושו במשאו של הכאב המנסר בך כשהינך מנסה לחלק את העובר בתוכך עם הקרובים אליך אלה שהם בשר מבשרך, אב ואם, והנה היום – כה רחוקים הם…

אבא, אמא, כמה הרבה טומנות מלים אלה בחובן, כמה הייתה רוצה להניח ראשה על כתפיהם ופשוט לדבר, לספר אודות כל מה שמגלה, לחשוף בפניהם את העולמות הנפלאים שנגלו בפניה.

את יפיה הגנוז של התורה, את ההוד העצום שביהדות דברים שנתגלו לפניה זה עתה והיו כעולם חתום במשך שנים רבות, אך הכל נטמן בתוכה.

יודעת שאין מי שיקשיב, שעדיין לא נפתח ליבם לשיחות שכאלה, ורק היד שנותרה כך תלויה בחלל נסרה אל תוך חללו של עולם את הכאב העצום החפון מאחורי השביס אותו מיהרה להתקין.


להורים היקרים.

כה רוצה

להסיר המחיצות

כה כמהה

עולמי לגלות.

את הרוחש

את הגועש

בתוכֵי תוכִי

עימכם לחלק.

הפער שנפער

לא בשל מלבוש

הוא נוצר,

לא בשל לימוד

או מקור של פרנסה

לא בשל הגיית מילים בעגה חדשה – ישנה.


מחלצות אחרות

הן החוסמות

הן האוטמות

את הגשר,

את הקשר

נותר קשר דם

הוא לעולם

לא יתם…

לא יתם…
נותרת קרבה

צְפוּנָה כפנינה,

עוד יבוא יום

אוכל גם איתכם

לחלק ניצוצות

מעולם האורות.לסיום, שיר מוכר מתוך אוסף שירי א"י הישנה אשר גדלנו עליהם, ומשרציתי לשירם עם ילדי כתבתי להן מילים חדשות וקראתי לאוסף זה: "שיכור ולא מיין" – מקבץ שירי כיסופין.

שירה מהנה.לאן הלך ילדי

שירה של חוה אלברשטיין, מוקדש להורי היקרים..לאן הלך ילדי

ילדי הטוב לאן

חיל שחור מכה חיל לבן

לא יחזור ילדי- ילדי לא יחזור

חיל לבן מכה חיל שחור


פזמון: בכי בחדרים- ובגנים שתיקה

הלב כה מחכה פה לשיבה


ילדי, לא יחזור

לעולמים הוא שם

חיל שחור מכה חיל לבן

ילדי בחשכה ולא יראה עוד אור

חיל לבן מכה חיל שחור


פזמון: בכי בחדרים ובגנים שתיקה

הלב כה מחכה פה לשיבה


ילדי עוד יחזור

עוד יחזור ילדי

חיל שחור מכה חיל לבן

ישוב להיות עימי

ראו הוא עוד יחזור

חיל לבן מכה חיל שחור


פזמון: בכי בחדרים- ובגנים שתיקה

הלב כה מחכה פה לשיבה


ילדי כאן בחיקי

מוקף הוא בענן

חיל שחור היכה חיל לבן

ילדי בחום ליבו

עכשיו ליבו באור

חיל לבן היכה חיל שחור


אין בכי בחדרים ונעלמה תוגה

בבית נמצאים רק אם ובנה

אין בכי בחדרים ונעלמה תוגה

רק מתיקות ישנה כאן-

ושכינה…0 תגובות

הלא לכל שירייך אני לינור/ הר’ ימימה מיזרחי ירושלים של זהב אקנה לך! מבטיח ר’ עקיבא לרחל. הוא התכוון לתכשיט זהב יקר שהיה נפוץ אז, כתר בתבנית ירושלים או בלשון אחרת בתלמוד: “עטרות כלות”. וכך הוא עושה. לא

bottom of page