Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

פרשת תולדות | הרבנית ימימה מזרחי – שיעור משנה שעברה

עודכן: 7 במרץ 2022פרשת תולדות | הרבנית ימימה מזרחי (שיעור משנה שעברה)

בשיעור זה נלמד על הארץ המופלאה שלנו. ההפטרה שקוראים השבת מתוך ספר מלאכי מתחילה במילים “אהבתי אתכם אמר ה’ ואמרתם במה אהבתנו ואומר כי אח היית לעשיו ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי” מלאכי הוא עזרא. בימיו היו בני ישראל מתחתנים עם נשים נוכריות ועושים מעשים נוראים. והם שאלו במה אהבת אותנו? אנחנו על הפנים. אמר להם הקב”ה כי אח היית לעשיו ואוהב את יעקב. אנו נקרא השבת בבית הכנסת על שני אחים מאותו רחם תאומים עשיו ויעקב,אין ביניהם שום קשר בחיים. וה אומר ייתכן מצב אחים שרחוקים זה מזה, אבל אני שנמצא שם בשמיים ואת שם בארץ קרובים מאוד. אומר המדרש כשה’ רואה שיש ביניכם גילויי אהבה הוא גם רוצה לאהוב אותנו ללא קשר למצבנו הרוחני.

אהבה בגימטריה 13+ האהבה שלו עוד 13 =26 גימטריה י-ה-ו-ה . תמיד אש = אהבה בכל כתבי הקודש תמיד אש באה כדי לגלות אהבה אין משבר בעולם שלא בא ללמד אותך שיעור באהבה. קשיים בשידוךהורותזוגיות, בפרנסה. והמוסר מכל הניסיונות כולם הוא אהבה.  בפרשה רבקה אמנו מכניסה במרמה את יעקב לאביו כדי לקחת את הברכות, עשיו בוכה בדמעות. ירדו לו 3 דמעות ועד היום אנו סובלים מכך כתוב “תשקמו בדמעות שליש”.

ואיך מסתיימת הפרשה? במילים -תברח מפני אחיך עשיו הוא רוצה להרגך, “וילך פדנה ארם אל  לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשיו” אומר רבי שמשון רפאל הירש “אם יעקב ועשיו”- זו כביכול הכתובת על מצבת קבורת רבקה, בכל מעשיה למדה לבסוף להיות אם יעקב ועשיו. ולאהוב גם את זה וגם את זה. כל החיים האלה הם שיעור באהבה.

יצחק אבינו בפרשה לא פוחד מעשיו, הוא ילד רע מאוד אז למה יצחק מתעקש לברך אותו ולמה רבקה צריכה לפעול כך בתחבולות כדי לגנוב את הברכות? האור החיים הקדוש מסביר “והנה וטעם יצחק שהיה חפץ לברך את עשיו הרשע כי חשב שבזכות הברכות יתהפך למידת הטוב וייטיב את דרכיו. כי הצדיקים יכאבו בעשות בניהם רשע והיה משתדל עמו להיטיב ואפשר שהיה מועיל ותמצא שאמרו חז”ל שנענש יעקב שמנע את דינה בתו להתחתן עם עשיו שאפשר שהייתה מחזירתו למוטב, הרי שאפשר לו לחזור למוטב.

הוא לא פחד הוא הרגיש כל כך מבוסס בדתיותו ובהיותו צדיק בן צדיק גם מול הרשע אני לא נבהל אני אברך ואוהב ואוהב ואוהב אז הוא איש שדה, אוקיי. אז הוא צד צייד, אוקיי . אלא הכלים שיש לך קח אותם, בוא נרים אותם, ותעשה בדברים שאתה אוהב לעשות כיבוד הורים. “צודה לי צייד”  אפשר להכניס הכל לתורה וליהדות .אבל רבקה אמנו שבאה מבית של רשעים, פוחדת מעשיו. יצחק טעה, ורבי נתן אומר שהוא היה בטוח שזה שהוא איש שדה, הוא כמוהו.

גם יצחק יצא לשוח בשדה אבל הוא עושה את כל עיסוקי העולם הזה ככלי וכשימוש לתורה ולכן הוא אומר לעשיו צא לשדה וצודה לי צייד המקום האמיתי שלך זה פה בבית אבל אתה יוצא להביא דברים כדי שיהיו לשרות התורה הקדושה. אבל לא כתוב ויצא עשיו, אלא וילך. הוא לא יוצא , זה המקום העיקרי שלו.

יעקב גם בשבוע הבא נראה אותו כולו בצרות, אבל עליו כתוב “וייצא” בשבילו זו באמת יציאה מן האוהל, והוא עובד 7 שנים בשביל אישה, אבל זה בשביל להיכנס בחזרה לאוהל. אהבה צריך ורצון אדיר צריך ותפילה אדירה צריך. לעתיד לבוא יבוא הקב”ה לאבות ויגיד להם איך אני אגאל אותם? הם רעים. אומר אברהם בניך חטאו אי אפשר לגאול אותם. וכך אמר גם יעקב.

אבל יצחק אומר לו ,מה אתה אומר לי בניית חטאו וכי בניי הם ולא בנייך? וחוץ מזה כמה כבר ילד יכול לחטוא ? חוטאים קצת מה קרה? וכתוב כשהמשיח יבוא אנו נגיד ליצחק אתה אבינו כי הוא תמיד ידע לאהוב אותנו. אתה שידעת לאהוב את עשיו אתה תהיה האבא שלנו בימי הגאולה. וצריך ללמוד אהבה בואו ננסה ללמוד לאהוב היום כל ברייה אהבה של אש. כי אם נאהב ה’ יאהב אותנו.

0 תגובות

Comments


bottom of page