Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

פרשת לֶךְ-לְךָ | הר’ ימימה מזרחי

עודכן: 3 במרץ 2022


בנות, הערב הזה הוא ערב מהמם, הוא ערב של ישועות, ז׳ בחשוון, ועל הערב הזה כתוב בחז״ל: “אוצרות טללים נפתחים”. הערב ננסה להבין מה זה אוצרות טללים נפתחים, מי זה בכלל הטל הזה? הערב מתחילים לומר בתפילה “ותן טל ומטר לברכה על פניי האדמה”. כתוב במדרש לפרשתינו, פרשת לך לך, מה זה “לך לך”? אומר מדרש רבא, ה׳ אומר לאברהם: “לך טל ילדותך”, זה פסוק מתהילים. מה הכוונה? בנות אנחנו מתחילות פרשה שמספרת על עשרת הניסיונות של אברהם אבינו. לך לך ממולדתך, מארצך, מבית אביך, לאן? למה? ממש כמו שאלות שמגיעות אליי: למה פגשתי אותו? למה השקעתי בעסק הזה והוא קרס?, למה הלכתי לטיפול הזה והוא לא צלח?. באה הפרשה ואומרת: לך טל ילדותיך. מסביר המדרש: כל הטלטלות שעברת מהילדות שלך ועד היום הם לך, הם עבורך. כל הליכלוך שהתלכלכת בלך לך – לך טל ילדותיך, הם עבורך. אני אסביר לכן מה כותב הרש״ש הקדוש על הערב הזה, בערב הזה אוצרות טללים נפתחים. כל טלטלה שעברת בחיים האלה ואת לא מבינה למה, הקב”ה לקח אותה והפקיד אותה באוצר. לך זה נראה סתם, זו נראית לך טלטלה מיותרת, אבל זה לך, הכל שלך, אין פסיעה שפסעת בעולם הזה והיא הייתה טלטלה לשווא. אנחנו בשבוע של רחל אמנו, בו נראה איך כל הטלטלות שעברת, הם רק עבורך. בנות זה הניסיון של החיים, כתוב “לך לך” – רש”י אומר: להנאתך ולטובתך, לך לך. אומר הרבי מסלוני: הניסיון של החיים הוא להאמין שמה שעברת היה להנאתך ולטובתך. האם את מסוגלת להאמין שהטלטלות האלה הן לך, מהילדות ועד עכשיו. בנות הערב הזה, אוצרות טללים נפתחים, ראשך מלא טללים, כל טלטלה שאין לך מושג למה עברת אותה הופקדה למעלה. “וה’ פקד את שרה”, חז”ל אומרים, כל הניסיונות שעברה שרה אמנו – היה רעב, מורידים אותה למצרים, חוטף אותה פרעה ומטריד אותה, אז למה היו כל הטלטלות האלה? כל טלטלה שנראית לך נוראה ומיותרת, מופקדת למעלה באיזשהו פק”ם ארוך מועד, והקב”ה הערב פותח את האוצר הזה ואומר: ” אני רוצה להראות לך איך כל הטל שלך הופך מטר, איך כל הטלטלות המיותרות לכאורה, הייתה להן מטרה כזו מדהימה. את תראי איך אני אשקה אותך, איך אני אפריח ואגדל אותך מהצער הזה. מה המשמעות של ״לך לך״? אומר הזוהר הקדוש, את תלכי ותלכי בשדה לבדך, ולא תביני בשביל מה כל הטל הזה, טל הילדות הזה, הטלטלות האלה, ופתאום את תביני את הכל. ההפך של לך זה כל. את פתאום תביני איך כל פסיעה היוותה חלק ענקי מהמטר”. את תראי פתאום איך הכל הפך למטר, הפך למטרה מהממת. למה? כי אנחנו עושים דברים מלמטה, והקב״ה עושה דברים מלמעלה, וקוראים לזה מטר, גשם. ה׳ מדבר אלינו בשפת סתרים, כמו שכתוב בשיר המקסים של רבי שלמה אבן גבירול: ״כתב סתיו בדיו סתריו״, הגשם הינו כתב סתרים, את עושה מלמטה ואין לך מושג למה, וה׳ עונה לך מלמעלה בכתב סתרים.  הזוהר הקדוש כותב את זה כך: את כותבת א׳ והקב”ה עונה לך בת׳, את כותבת ב׳ והקב”ה עונה לך בש׳. זהו כתב סתרים שנקרא אתבש. ואיפה נקודת המפגש? מתי יירד גשם? כשכ׳ תפגוש את ל׳, זה האמצע של הא״ב, זה הכל. כשהקב”ה אומר לך לכי עוד פסיעה ואבוא לקראתך עוד פסיעה, ועוד אחת ועוד אחת, ואת לא יודעת לאן. בנות, היום נלמד את כוחה של התפילה, השבוע חל יום הפטירה של רחל אמנו, ביום שבת. רחל אמנו היא אם הדרך, אם זה אמצע. ומדוע? כי השיעור המהמם של אמא רחל הוא שתפילה עושה מחצה. התפילה הכי ענקית שהייתה לך אי פעם הינה רק חמישים אחוז. כי כל הכיף של התפילה זה בכלל לא שתקבלי את מה שרצית, אלא זה המפגש המדהים עם אלוקים.

.#חודשחשון #פרשתלךלך

0 תגובות

コメント


bottom of page