Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

פרשת בלק | הר’ ימימה מזרחי

עודכן: 3 במרץ 2022


פרשת השבוע הינה פרשת בלק. היום נדבר על שבעה עשר בתמוז, יום המהפך הגדול. זהו יום שכאילו מתחיל את שלושת השבועות ובעצם הוא מבשר שלושה רגלים. חז״ל כל הזמן משווים בין 21 הימים שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, לבין 21 הימים שבין ראש השנה ועד לשמיני עצרת מפני שזה סוג של חג. הוא מתלבש ומתחפש באבלות, אבל הוא משגע ומהמם. 

היום נדבר בעזרת ה׳ על המהפך המופלא של היום הזה. “מאין יבוא עזרי” במילה “עזרי” יש י”ז בתמוז, ויש רע. את יכולה לחשוב שי”ז בתמוז זה יום רע, אבל הבני יששכר אומר שי”ז בגימטריה זה טוב, ומה שיבוא לעזרך בחיים האלה זה דווקא הסיטואציות שנראות לך הכי רעות בעולם, שלא נדע, והן יתהפכו בעזרת ה׳. י”ז בתמוז הוא יום של מהפך, מתוך חושך ומתוך הסתרה. לפני 13 שנה, ממש בחודש הזה, בזמן הזה, נפטר לי ילד. וממש לפני 13 שנה הייתה בר מצווה של בני הגדול. וממש לפני 13 שנה רצתי ללדת את הבן שלי שיש לו בר מצווה בשבוע הבא בעזרת ה׳, וזה פשוט מדהים. זה ההיפוך של החיים שלי, איך הקב”ה הופך צער לטוב, זה הטבע של הימים האלה. אנחנו נדבר בעזרת ה׳ על היום המכונן הזה, שבעה עשר בתמוז, ואני רוצה לדבר על הכוח של הזמנים האלה. קודם כל, אנחנו בפרשת בלק, בפרשת בלעם המקלל. איזה מין נשק פרימיטיבי זה קללות ועין הרע. דעו בנות שזהו הנשק הנורא ביותר. אנחנו מעצמת טכנולוגיה, ואנחנו כבר לא יודעים מה עושים עם עפיפונים ובלונים. כמו בתורה, ניצחנו בשבוע שעבר את עוג מלך הבשן ואת סיחון מלך האמורי, ענקיים כאלה. לכן, בלעם משתמש בנשק פרימיטיבי שהכי קשה לנצח אותו בעולם. היום נבין בעזרת ה׳ מה זו העין הרע הזו, איך מנצחים אותה, ולמה יש לה כזו עוצמה. בפרשה אנו רואים שבמקום קללה יוצאת לבלעם ברכה, כי הרי אנחנו בימים של מהפך, וחז”ל אומרים שאם מישהו ברך, את יכולה ללמוד מה הוא רצה לקלל. מה בלעם קילל? “הן עם כלביא יקום”, איך עם ישראל קמים מלאי חשק בבוקר, ומה הוא בעצם רצה לקלל? הלוואי שתקומי כל בוקר מאוחר וכל מה שתעשי יהיה דחוי. וכשדברים נידחים, הם מאבדים מעוצמתם. בואו נהפוך את הדחייה לברכה. השנה הכל דחוי. י”ז בתמוז ותשעה באב דחויים, שניהם יוצאים בשבת ונאלצים לדחות אותם. והרי מקודם אמרנו שדבר דחוי מאבד מתוקפו ומעוצמתו, אז בעזרת ה׳, השנה, כל העוצמה של העצבות והצער תלך ולא תהיה, וימים אלו יהפכו להיות לנו ימי ששון ושמחה בעזרת ה׳.

0 תגובות

Comments


bottom of page