Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

עקבות בחול | הר’ ימימה מזרחי

עודכן: 6 במרץ 2022עקבות בחול | הר’ ימימה מזרחי

פרשת לֶךְ-לְךָ

. השבוע ז בחשוון מתחילים להגיד ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה תפילת הגשם שמסוגלת לפרנסה בשפע והתפילה על הטל מסוגלת לזיווגים, והתפילה מסוגלת להבנה, קשיי קשב וריכוז .כתוב שעם ישראל עומד במתן תורה ולא מסוגל להבין את הדברות, ואז פתאום יורד עליהם טל תחייה ואז משהו נפתח להם בהבנה. אבל מה שאני הכי אוהבת זה שמתחילים לקרוא על אמהות ועל אבות. לא היו אמהות ואבות בתורה עד היום .

מה אשתו של מוח לא הייתה אמא? לא. אשתו של אדם הראשון לא הייתה אמא? לא. “אין קוראים אמהות אלא לארבע שרה רבקה רחל ולאה. אין קוראים אבות אלא לשלושה אברהם יצחק ויעקב.”

,היום נלמד מה זו אמא,  לפי התורה אמהו תא קשורה לזה שאת נשואה או זה שילדת בכלל. אנחנו נתחיל היום לדבר על הדמות המהממת של אמא רחל, ונראה שהיא הכי לא הייתה אמא מכל האמהות. מפני שעד שהיא הרתה את יוסף, ואחר כך אחרי שבע שנים, כשהיא ילדה את בנימין ומתה בלידתו. והרב קוק אומר שזה כל כך מתאים לה למות בלידה, כי אמהות היא לא שלב טבעי בחייה.

כי היא הייתה רעייה בעיקר. אז איך אנחנו רצים לקברה ובוכים אמא רחל, אמא רחל, היום נחנו נלמד מה זה אמהות ואומר הרב זילברברג, שאנחנו השבוע, כשמתחילים פעם ראשונה לקרוא על האבות והאמהות שאנחנו כמו בתוך הרחם.

שוב בתוך הרחם של אמא, וכתוב על העובר שהוא אוכל ממה שאימו אוכלת ושותה ממה שאימו שותה. אבל מה זה שווה ? האמהות שלנו אכלו רק כאפות, אז זה מה שאנחנו נאכל?!.

אז היום נלמד איך אוכלים כאפות בצורה הכי כייפית שיכוה להיות. כי באמת הן כל כך סבלו, גם שרה, גם רבקה, גם רחל, וגם לאה.  אז כשחיפשנו שם לנכדה שלי, אמרתי לבת שלי תקראי לה רחל. והיא אמרה לי, לא אמא רחל זה שם של נשים סובלות. והבן איש חי אומר יש שם שהוא פי כמה יותר מסובך מהשם רחל וזה השם שרה. כל השרות חייבות להיות כל הזמן שוררות.

היום נלמד איך קשה להיות אישה מושלמת , אמא סוף הדרך, ואיזה כייף זה להיות אמא חלושה. אמא אם הדרך כמו רחל שקבורה על אם הדרך. והיא כאילו חלושה ואייך האמהות האלה מעצימות ומהממות הרבה יותר מאלה המתקתקות.

אני אוהבת כל כך את אברהם. למה? כתוב עליו שהוא היה מקריא את שמו של הקב״ה בפי כל ברייה. היה הולך ברחוב וצועק יש אלוקים. אני האמת יותר מתחברת לדרך של נוח. הוא היה נוח לכולם, פותח צוהר לקרב את עמ״י,  כולו מאור פנים.

וחז״ל אומרים לנו עזבי נוח היה שלב אבולוציוני שלב התפתחותי עד שמגיעים לאברהם שמגיעים אליו אנשים לאכול והוא מבקש מהם לשלם. למי? הם שואלים לך? מה פתאום לאשתך? לא. תברכו. ואם אנחנו לא רוצים? אז אין אוכל. הכפייה הדתית הזו, ימימה לא מתאים לך! נכון. מה שאני אוהבת זה שחז״ל אומרים לנו שהייתה לו כזאת איכפתיות אמיתית לזולת.

#מדרשייתאשירה #הרבניתימימהמזרחי #פרשתהשבוע #עקבותבחול

0 תגובות
bottom of page