חיפוש

עוד נגיע | רחל וינשטיון

אחרי שעם ישראל יצא ממצרים,

עברו בים ביבשה,

קיבלו תורה עם קולות וברקים,

בפרשת משפטים יש רשימת הלכות. טכנית.

אחרי כל החוויות המרגשות, יש רשימת מכולת מפורטת של משפטים. יומיומיים.

רש”י על המילים “אשר תשים לפניהם” שבתחילת הפרשה מתאר את פרשת משפטים כשולחן ערוך, הכל מוכן. צריך רק לבוא ולאכול.

יש בפירוט ההלכתי של הפרשה הזו משהו מרתיע לדור שלנו שלא כל כך אוהב שאומרים לו מה לעשות.

הילדים שלנו לא אוהבים לעשות מה שאומרים להם, ואנחנו המבוגרים אוהבים?

גם אם תכננתי לעשות משהו, ברגע שמישהו אחר מציע או מבקש ממני לעשות בדיוק את הדבר הזה, פתאום לא מתחשק. פתאום זה לא שלי.

אבל רש”י מזכיר לנו את הצד השני של לעשות מה שאומרים לנו. הוא מזכיר לנו שיש משהו מרגיע בציווי מפורט, בהוראות מדויקות.

אנחנו רגילים להתייחס לעולם המדע כאל מדע מדויק, ואל עולם הרוח כדבר גמיש ומשתנה. אישי, זורם, בהחלט לא מדויק.

אך האמת היא שגם בעולם הרוח יש כללים. כללים מדויקים.

וה’ עשה עמנו חסד וגילה לנו את אותם הכללים.

ולפעמים מרגישים שהכללים לא כל כך משמעותיים, לא כל כך רוחניים. כי אסוציאטיבית אנחנו מקשרים בין רוח למרחב, ובין כללים לצמצום.

ויש באסוציאציה שלנו הרבה אמת. אכן הרוח אינסופית. ובכללים יש צמצום.

רבי נחמן מסביר שכאשר אדם מתכנן בית, בהתחלה יש לו חזון. הוא רואה בעיני רוחו את הבית העתידי שהוא עומד לבנות.

סוף מעשה במחשבה תחילה, הוא מסביר שבמחשבה הראשונית יש כבר את הסוף. בהתחלה, המחשבה והמעשה הם מחוברים. אין פער ביניהם.

אך מיד עם תחילת העבודה, והניסיון להוציא את הרעיון הנפלא מן הכח אל הפועל, יש פירוד.

ברגע שמגיעים הפועלים עם כל המלט והאבנים והלכלוך, זה ממש לא נראה בית.

ממש מתסכל, כאילו חזרנו אחורה. בהתחלה היתה תמונה יפה בראש, פתאום יש רק בלאגן.

רבי נחמן מסביר שהחיבור בין המחשבה למעשה בהתחלה ובסוף חייבים לעבור שלב של פירוד, פירוט, ובניין.

בשביל להגשים חלום, תמיד צריך לפעול בעולם המעשה. לאט לאט. פרט פרט, שלב שלב.

ולפעמים באמצע ממש לא רואים את הסוף…

ולפעמים גם טועים.

הקב”ה נתן לנו מתנה נפלאה. שולחן ערוך. נוסחה.

אם נשתמש בה נגיע. לסוף הנכסף.

האות של חודש אדר היא האות קוף, ולפי המקובלים שמה של האות ק’ רומזת לקוף.

הקוף הוא מלך החיקויים, קוף אחרי בנאדם. עושה דברים בלי להבין. מרחוק זה נראה מצוין, אבל אם מתקרבים רואים שהכל חיקוי.

בדור האינסטנט (כן, זה הדור) לא רוצים לעבור תהליכים, ולא רוצים להישמע לכללים.

אבל אם לא עוברים תהליך, התוצאה מזויפת. חיקוי. קוף אחרי בנאדם.

אם נעבור תהליך, יש סיכוי שבסוף נהיה בני אדם.

#פרשתמשפטים #רחלוינשטיין

0 תגובות