Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

עדנה קדוש – להאיר את החושךלהאיר את החושך

עדנה קדוש / טיפוליםוסדנאות ברפואה משלימה / כרמי צור

אנו נמצאים בגלגלהשנה באנרגיה של חודש כסלו. בעוד ימים אחדים נדליק נרות חנוכה. מה הסיבה להדלקתהנרות? וכי הקב"ה זקוק לאור של הנרות ? ברור שלא… אלא שאור זה הוא אורהשכינה שאנו מדליקים כדי להאיר את המקומות החשוכים בתוכנו.

מה עניין האור באלומר לנו?

אנו בתקופה בה הלילות ארוכים, יש הרבה שעותחושך, ואור הנרות הוא רושם וזיכרון לאור גדול. החושך קיים במישור המציאות, הלילה ארוך מן היום, ושעות החושך רבותמשעות האור. גם במישור הרוחני, ישנו חושך, שבא לידי ביטוי ביכולת הראיה שלנו.נידמה לנו שמה שאנו רואים בעיניים קיים ומה שלא רואים, אינו קיים, זה סוג של חושך.נידמה לנו שחכמת הטבע והמדע מנוגדת וסותרת את הקב"ה , שהרי אם פוגשים פרופסוראו מדען מצליח ומתברר שהוא דתי, זה מעורר בנו השתאות והערכה מיוחדת… ומצד שניאנו רואים הרבה מבנינו שיוצאים ללמוד מדע וחכמה וככל שהם לומדים יותר וגדלים בידעכך הולכת וקטנה הכיפה שעל ראשם… למה זה לא הפוך?

כך הייתה חכמת יוון, שהתאפיינה בחשיבה לוגית, בהתייחסותלחומר ולגוף, תיאטרון וספורט, והם הביאו את התפיסה שהאדם שולט בעולם. הם ניסולפגוע בעם היהודי ע"י גזרות המנתקות את הראיה, ע"י הגברת החושך ויצירתעיוורון ומגבלת ראיה. ע"י שהתחפשול"מוארים" ונאורים, הראו עצמם כחכמים ומושלמים, מודרניים ועכשוויים…כך פגעו במח ובעיניים של היהודים.

הדרך להחשיך ולפגוםבראיה היה ע"י שאסרו: חודש, שבת, מילה, התיקון שלנו הוא ע"י: ונס נרות אותם יקיימו ! ר"תחשמונאי. האור הוא המילה ה-25 בתורה, ואנו מדליקים אור ב-25 בחודש, הלא הואכ"ה כסלו.

היוונים יצרו חושך,כלומר יצרו מצב שלאדם אין יכולת להיות עם עצמו, להתבונן , לאדם אין זמן לעשות אתמה שצריך והוא "נשאב" ועושה מה שנראה טוב בחוץ… איך זה מתבטא בתקופתנו? אנשים היום מחובריםלטלפון הנייד, לעיתונים, לאינטרנט…כל זה נעשה בשם האור כביכול… אם תהיה מחובריהיה לך אור, הרי תדע מה קורה בכל מקום בעולם, תיפתח לכל האינפורמציה…המידע הזהלכאורה הוא אור… אשליה של אור…

בתוך החושך שיצרוהיוונים פילח חץ (מזל חודש כסלו חץ וקשת),את סדר הנהגת החומר והטבע והראה שהמציאותהחזקה באמת היא מציאות העל – טבעי.

היה זה ע"י נספח השמן !

למה הנס היה ע"ישמן? כי שמן מסמל רוח וקדושה, שמן שימשלהשפעה רוחנית על האדם. השמנים שימשו למאור, לריח וטהרה, למאכל, לתרופה כאוצרונכס, להמלכת מלכים, לברכה ושמחה. אתן כמה דוגמאות:

שמן למאורבביהמ"ק, קירות המשכן היו מרוחים בשמן ריחני, "ולקחת את שמן המשחה ומשכתאת המשכן… וקידשת אותו" ( שמות מ’ ט’),

טיהור מאבלות נעשהע"י שמן, "התאבלי נא ולבשי נא בגדי אבל ואל תסוכי בשמן"

(שמואל ב’ י"ד,ב’), "שמן ששון תחת אבל" (ישעיהו ס"א, ג’).

טיהור בקימה משנתלילה, "וישכם יעקב בבוקר וייקח את האבן אשר שם מראשותיו וישם אותה מצבה ויצוקשמן על ראשה" (בראשית כ"ח, י"ח).

וישנם עוד מקורותרבים מאד.

פח השמן היה חתוםע"י כהן גדול.

כמו השמן שהיה אז,ישנו שמן גם היום . אלו השמנים הארומתיים שעושים את מה שעשו השמנים של אז, השמניםשיש להם חותמת, תו תקן הם השמנים היעילים כמו השמן שהיה חתום ע"י כהן גדול.

"בימים ההם בזמןהזה".

מהם השמניםהארומתיים?

אלו שמנים המופקים מהצמח.הארומתרפיה מקוטלגת ברפואת צמחי מרפא.

ארומה – ריח, תרפיה-טיפול. הטיפול מתחיל בהרחת השמנים, בתוך שניות הריח שולח מסר לרצפטורים במח ומתחילאת פעולתו.

לכל צמח יש תכונהויכולת ריפוי ספציפית. גם לכל חלק בצמח יש פוטנציאל ריפוי משלו.

תכונות השמניםארומתיים : הם מחטאים, אנטי דלקתיים, אנטיחיידקיים, אנטי ויראליים, אנטי פטרייתיים, נוגדי כאב, מרגיעים או ממריצים,ומשפיעים על איברים פנימיים.

השימוש בהם : בהרחה,בעיסוי וכניסת השמנים לגוף דרך העור, באמבטיה ובבליעה.

בד"כ יש צורךלשלב כמה שמנים בתערובת כדי להגיע ליכולת ריפוי גבוהה ומוצלחת.

מניסיוני יש השפעהטובה ומבורכת בשימוש בשמנים לבעיות שונות. לדוגמא: הצטננות, שפעת (גם שפעתהחזירים), דלקת אוזניים, כאבי גב, כאבי כתפיים, צוואר תפוס, יתר לחץ דם, כולסטרולגבוה, הרפס, טחורים, ועוד.

חג החנוכה הוא חגשמתחיל לקראת סוף החודש, במצב בו העולם חשוך והירח חסר, בחג עצמו מתחיל מולדהירח ואנו מדליקים נרות דווקא אז, ללמדנושהחושך מסתלק עם מעט אור, שכדי לסלק את החושך לא צריך לעשות מאמץ גדול אלא להדליקאור קטן. איך עושים זאת בפועל? מתחילים להתבונן בדברים טובים בחיים שלנו, בפרטיפרטים. ואומרים מילים של הודיה לקב"ה.

נלמד ונתרגל זאתבהדלקת הנרות , בכל יום נתבונן בנרות הדולקים כמה דקות, ונחשוב על הטוב שיש לנובתחומים שונים בחיינו. ככל שנפרט יותר כן ייטב.

לעיתים טבע האדםשחושב על מה שחסר לו , בזמן הדלקת הנרות "נשבור את הטבע שלנו" ונתבונןעל כל השפע שיש.

נר ראשון: הודיה על הגוף. נתבונן על הגוף שלנו, על כל איבר ואיבר . נסולדמיין עצמיכם ללא איבר מסוים חס וחלילה… מתוך זה תגדל ראיית הטוב. תתבוננובאיברי הגוף לפי הסדר , תודו לה’ על תפקוד האיבר ובקשו בריאות

לאותו חלק בגוף.לדוגמא- תודו על הראש, העיניים, האף, הפה, השיניים, החניכיים, האוזניים, העור,הצוואר וכו’. תודו על הת פקודים שלו לפרטי פרטים ואח"כ בקשו בריאות לאותו איברשימשיך לשרת אתכם נאמנה.

נר שני: הודיה על הרכוש והנכסים. נתבונן על כל מה שישלנו, מיטה, שמיכה, כרית, מקרר, מכונת כביסה,שולחן, כסאות, כוסות וצלחות, מזון, מחשב, אוטו, טלפון, בגדים, נעליים, שעון,שרשרת, וכו’. להודות על כמה שיותר פרטים, גם אלו שנראה מובן מאליו שיש לנו…ולבקש שתמיד יהיו לנו הדברים שנצטרך ולא נחסר בהם.

נר שלישי: הודיה על יכולות שישלי, כישרונות ותכונות. להתבונן בעצמיולציין את הטוב שבי, להודות עליו לקב"ה… לדוגמא- יכולת ארגון וסדר בבית או בעבודה, תכונת הקשבה לילדי, לבעליולחברות, זריזות, נדיבות, חריצות, זהירות בדרכים וכו’.

נר רביעי: הודיה על מעשיםטובים שעשיתי. להתבונן בעצמי ולהתייחס לפרטים קטנים שעשיתי ולציין אותם. המעטוהקצת יתגלו כדבר גדול ובעל ערך רב. לדוגמא- לציין כמה פעמים ניקיתי את הבית,אפיתי עוגות טובות, הכנתי סנדוויצ’ים מזינים לילדי, הכנתי עוגה לפינה החמה אוליולדת או לשכנה חולה… כמה שעות ישבתי להכין שיעורי בית עם ילדי… וכו’.

נר חמישי: להתבונן על האנשים שסביבי. הורים, בן זוג, שכנים, חבריםוכו’ , להזכיר לעצמי דברים טובים שעשו בשבילי ולהודות על זה .

נר שישי: להתבונן בסביבהולשים לב כמה היא תומכת עבורי. לדוגמא- הבית, הנוף, החניה, ביהכ"נ,המתנ"ס, הסופרמרקט וכו’ ולהודות עלכל תנאי הסביבה הטובים שלי.

נר שביעי: להתבונן בדבריםשלמדתי, בכל ההבנות שהבנתי, בכל העצות שלמדתי, להתבונן בדרכים שלמדתי מהם- דיסק,שיעור, הרצאה, ספר, שיחה, מורה דרך… לשים לב איך יכלו להיות חיי בלעדיהם. להודותעל כל דבר.

נר שמיני: להתבונן בניסים שקרולך או לבני משפחתך, לשים לב לכל התקלות שתוקנו, לכל "כמעט תאונה "שהיו וב"ה ניצלת, אפשר לכתוב"ספר הניסים" של המשפחה.

מדהים לגלותשהתבוננות של כמה דקות, מעלה פרטים ששכחנו, שלא ידענו שאנו יודעים, וההודיה מביאההפתעות.

שנזכה והאור האמיתיימלא אותנו.

0 תגובות

Comments


bottom of page