Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

עדנה קדוש – "כתפיים רחבות ""כתפייםרחבות "

"ונשא אהרון אתשמותם לפני ה’ על שתי כתפיו לזיכרון"… (שמות כ"ח, י"ב). אהרון הכהן נשא את שמות 12 השבטים על כתפיו כדישלא ישכח את תפקידו ויזכור כל הזמן את צורכי העם. הכתפיים המורמות יכולות להיות ביטוילזהות שלי, לתפקיד וליעוד (כמו דרגות בצבא או במשטרה, בכיבוי אש, במד"א וכו’)ובהיבט שלילי הכתפיים המורמות יכולות להיות ביטוי להתנשאות וגאווה.

כתפיות הן הרצועותששומרות שהמכנסיים לא יפלו…

כתף זה המישור הנמצאבמדרון ההר וגם המפרק העליון של הזרוע.

מה משמעות הכתפייםשלנו?

אפשר ללמוד עלהכתפיים ע"י קריאה בספר ואפשרע"י התבוננות בכתפיים.

הלימוד מהספר ייתןלנו אינפורמציה ומידע על מבנה הכתפיים ותפקידיו. ההתבוננות בכתפיים תיתן לנו מידענוסף על הכתפיים. מידע שלא כתוב בספרים.

כדי לדעת את כלהידיעות שנוכל להשיג בנושא זה נלמד בשתי הדרכים.

איך מתבוננים בכתפיים?

עוצמים עיניים,נושמים עמוק ומדמיינים שלפנינו אדם ומתמקדים במבטנו בכתפיים שלו.

מה נראה? נראהשהכתפיים מחברות את הראש והגב. נראה שיש כתפיים רחבות מוצקות, כאלו שמרגישים איתםבטחון ואפשר לסמוך עליהן. נראה כתפיים שמוטות שמבטאות רגשות מסוימים. נראה כתפייםשנושאות תרמיל או מקל עם 2 דליים בצדדים או שק כבד… נראה יד תופחת על הכתפיים…כל המראות האלו מלמדות אותנו שהכתפיים הם מלבד איבר פיזי , גם איבר שמכיל רגשותוקשרים לאיברים או לאנשים.

נסביר את מה שראינו:הכתפיים מחברות את הראש המייצג את המידע שיש לנו על החיים עם הגוף המייצג את החייםשלנו בפועל, למעשה. הכתפיים הם איבר שמבטא נשיאה בעול, יש עול נעים ויש עול כבדוקשה מנשוא… יש עול שהוא שלנו ויש עול שאנו סוחבים לאחרים. העול שלנו הוא חלקמהיעוד שלנו ואין לנו שום קושי לשאת אותו, עול של אחרים אינו מתפקידנו לשאת ונובעלעיתים מעודף שליטה, מרצון לנהל אחרים. כתפיים רחבות נראות לנו כנושאות חום אנושיותומכות וכתפיים שמוטות נראות כמצב של סבל פיזי ורגשי. הכתפיים מבטאות קשר עםאנשים (טפיחת יד או מגע תומך או הבעת קשר מסוים) כתפיים מזווית זו מייצגות את האנישלי, האם אני נשאר אני ליד האחר או מוותר על עצמיותי ומרצה / משרת את האחר.

במבט על הכתפיים נוכללדעת הרבה דברים פנימיים.

בספרים כתוב על תפקידמפרק הכתף ותנועתו הסיבובית. האיבר מכיל שרירים, כלי דם, עצבים, רצועות , גידיםועצם , המאפשרים את תנועתו.

בכתפיים ישנם מספרמחלות ועל הנפוצות שבהם תוכלו לקרוא כאן.

פציעה– הנגרמת מחבלה,עומס, משא כבד, שימוש יתר או ספורט אינטנסיבי.

"כתפייםתפוסות"- הנגרמות בד"כ מרוח ישירה או בקשרלשפעת

התכווצות שריריםוכמובן בעקבות אירועים רגשיים.

דלקת– במפרק, בגידים אוברצועות, הנגרמות בעיקר לאחר מתיחה שלהם בספורט אינטנסיבי או תנועה חדה מידי.

מחלות ניווניות של הכתף, מופיעותלעיתים בצד אחד בלבד.

"כתף קפואה"- קושי בתנועתהכתף והזרוע.

אם הכאבים בכתפייםנמשכים זמן רב, הם משפיעים על האיברים הסמוכים , על הזרועות ועל הצוואר. הזרועותוהצוואר מנסים לפצות על תפקוד ירוד של הכתפיים, ולוקחים על עצמם תפקיד נוסף,מכיוון שזה לא התפקיד הראשוני שלהם ומכיוון שזה נמשך לאורך ימים ושבועות, הםמתעייפים ואז מופיע כאב בזרועות ובצוואר עם מגבלת תנועה.

הסיבות הנפוצות הם:

פיזית- רוח ישירה, תנועה חדה, מאמץ מוגזם,

ברמה האחרת- עודף שליטה, אחריות יתר, התנהלותבחשיבה "רק אני יכול לארגן, רק אני יודע, כל הנטל עלי"… , והתנהגות שלויתור על העצמי למען האחר, למען המוסד, לרצות אחרים כדי שיהיה שקט, כדי שלא יהיוויכוחים, כדי שיאהבו אותי…

הטיפול המקובל הוא:

תרופות:תרופות אנטיאינפלמטוריות = אנטי דלקתיות, תרופות משככות כאב, תרופות מרפות שריר. כאשר איןהתקדמות בריפוי מוסיפים זריקות סטרואידים מקומיות.

פיזיותרפיה לחיזוק המפרקוהרצועות, להגמשתו והרפית השריר.

אולטרה סאונד מיוחד,טיפול בחימום ובאור.

טיפול כירורגי-אורטופדי, הסתכלות לפרק עצמו לאבחון וטיפול או ניתוח .

לטיפולים אלו יש מלבדתועלת בחלק מהמקרים גם תופעות לוואי. התרופות משפיעות לרעה על מערכת העיכולובעקבות השימוש בהם יש עליה בצרבות, בחומציות יתר בקיבה , באולקוסים עד דימומיםאינטנסיביים ממערכת העיכול. זה לא דבר נדיר… בעבודתי בטיפול נמרץ אני מטפלת בכל שבוע במספר מטופלים שדיממו באופן מסוכןמהקיבה או התריסריון , בעקבות התרופות שנטלו לכאבי הכתפיים. בנוסף יש נזק שלהתרופות לאיברי גוף אחרים.

מגיעים אלי מטופליםרבים אשר הטיפול הקונבנציונאלי לא הועיל להם, ורמת הסבל גבוהה. הכאב וההגבלהממשיכים שבועות וחודשים. מה יש לי להציע כדי לפתור את הבעיה?

1. דיקו

0 תגובות

Comments


bottom of page