חיפוש

"סוד הנישואין " החיבור העליון. חלק 3

מי שאין בו אור תורה, אין אור תורה מחייהו, כי התורה היא חיינו”!

“סוד הנישואין ” החיבור העליון.חלק 3

מאת רויטל רחל צדוקיועצת חינוכית וזוגית. (מטפלת ומאבחנת בעיות רגשיות)

לבנות המדרשה “עטרת שרה”. בבית שמש

מה עומד במרכז ה”ד’ האמות” של כל יהודי ?

מתנוסס המקדש הפרטי שלו, וזאת אשתו!, הוא מקים במילים :”הרי את מקודשת לי”.

אשה זו נבראה בהכנה מיוחדת אך ורק לו, בדיוק כפי שהוא נוצר ומתאים אך ורק לה.

ולכן רק כאשר, יתנוסס “המקדש הפרטי” במקומו המיועד, יגיע האדם לשלמותו.

זו הסיבה שמה”… אישה לאיש, כי רק מי שיודע, מדוע דווקא “בת פלוני לפלוני”, למרות שהוא או היא היו מעדיפים בן זוג אחר, יוכל להנציח את השלמות.

כדוגמת בית המקדש, בתוך קודש הקודשים היו שני הכרובים, זה מול זה, על ארון ה’… שבקודש הקודשים, אך לאן היו פניהם מופנות?

פני הכרובים היו לעבר ההיכל, היו הכרובים ממש חבוקים , זכר ונקבה והומשלו ביחסי לאיש ורעייתו.

כשאיש ואשתו פונים זה לזה באחווה, זוהי העדות ה”אישור” ששניהם עושין רצונו של מקום, כשעושים רצונו של מקום חייב להיות שלום-בית. ואם קרוב זה יעשה בזמן אסור יגרם חורבן שאין כדוגמתו!

כיוסף הצדיק שעמד בניסיון מול אשת פוטיפר, וזהו שמירת הברית, וטהרת המשפחה.

מי מאיתנו היה רוצה לעכב את בניין בית-המקדש?

זהו בדיוק טיבו של טכס החופה האישי, יש כאן מעין שחזור של מעמד סיני, שפסגתו באמירת החתן:”הרי את מקודשת לי, מרגע זה לא יהיה לכלה משפיע אחר על פניו.

סוד הזוגיות העליונה התגלתה בשיר השירים על-ידי שלמה המלך, שהעירה כשנבנה בית המקדש ונשלמו כל העולמות של מעלה ושל מטה.. (זוהר ב’, קמ”ג).

וכיוון ששירה זו מחזקת את הקשר שבין בני הזוג, לכן היא קודש קודשים.

כל זוג יכול להגביה את כתלי המקדש הנבנה

כשם שכל יהודי שואף להקים את המקדש הכללי של עם ישראל, כך צריך כל אחד לשאוף להקמת מקדשו הפרטי מיד!

בחור ובחורה שמתחתנים צריכים לצפות לשלמות זו, להבין שמתחתנים לא משום שכך דרכו של עולם, אלא מפני שבלי נישואין לא תהיה שלמות, לא בפרט וגם לא כלל.

שהרי “אין בן דוד בא, עד שיכלו כל נשמות שבגוף”. (יבמ’ ס”ב).

עד שיבואו כל הנשמות שה’… רצה בירידתן, נמצא שכל עיכוב בהקמת המקדש הפרטי, בהבאת צאצאים לעולם, מעכ ב ממש בפועל את הגאולה.

ולכן יש השגחה מיוחדת בעניין הזיווג, ומה’…. יוצא הדבר!

עולמיות שכזו מחייבת מעורבות מיוחדת של הבורא.

אלו תכונות לבקש בבן זוגי?

•א. חשיבות שורשיו הרוחניים של בן הזוג

•ב. המשקל המכריע של החסד בבית היהודי

•ג. האם יש לו רב?

•ד. .מה שבין מידה שלילית, לחוסר ידע. לכל מיידע ,אבחון ,הרצאות, וסדנאות בטל:0522529857

0 תגובות