Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

סוד החודש הנעלם | רחל וינשטיין

חודש תשרי כל כך מלא בחגים שהוא עצמו כמעט נשכח. אין ראש חודש תשרי, ראש חודש נבלע בראש השנה. בכסה ליום חגינו, ראש חודש תשרי מכוסה בראש השנה.

אז מה עניינו של חודש תשרי מעבר לכך שהוא עמוס ומלא חגים?

האות של חודש תשרי היא למד, למד היא האות היחידה שעולה מעל השורה. למד כשמה כן היא, עניינה לימוד וקבלה. למד היא גם כפופה ומעוקלת. למד מזכירה לנו שיש לנו מה לקבל מאחרים, ומזכירה שבעצם תמיד צריך להושיט יד למעלה לה’ על מנת לקבל.

צריך גם להיות קצת כפופים, לפנות מקום. ולהסתכל כלפי מעלה. לקבל. לקבל ולהעביר הלאה.ושוב, לקבל ולהעביר הלאה. ללמוד וללמד.

לפעמים רוצים כל כך לתת ששוכחים שצריך גם להתמלא, לקבל ולמלא מצברים.

וכל כך מתאים בחודש תשרי להיזכר שהתשובה קשורה לחיבור הזה שבין העולמות. לעובדה שאנו לא יכולים לבד, הלימוד שלמדים מלמעלה, וממשיכים ומעבירים אותו הלאה.

אך בלמד יש גם עוד עניין.

זה די מרשים שהאות למד שהיא לכאורה כל כך בולטת ונראית לעין היא האות הנשכחת, מייצגת את החודש הנשכח, הנעלם.

ואולי זה תפקידינו כהורים, מחנכים, משפיעים כל אחד בדרכו הוא. להיעלם. להיות צינור.להיות שקופים. ויחד עם זאת להיות גדולים. להעביר הלאה, לקבל מלמעלה, ולא לשכוח להמשיך תמיד להתמלא על מנת למלא.

אני נזכרת ברב בהר”ן זצ”ל שנפטר בערב ראש השנה, שלאחר מותו גילינו כל מיני סודות על הדברים שעשה ובכלל לא ידענו.

בסוף חייו נאלץ הרב בהר”ן להלך בעזרת מקל, לאחר מכן הליכון, ולאחר מכן כסא גלגלים בגלל מצבו הבריאותי. היה לו מאד חשוב שלא ניבהל מכל שלב חדש ותמיד אמר, אל תגידו שהרב בהר”ן התחיל ללכת עם מקל. תגידו שכרגע הוא צריך מקל, בינתיים עד שיבריא.

כשנאלץ לשבת בכסא גלגלים הייתה יוזמה של כמה בנות שתלו שלט “נהג חדש” על הכסא כדי שלא תיווצר אווירה כבדה מידי סביב העניין. לפחות אז חשבנו שזו הייתה יוזמה של הבנות. רק לאחר כמה שנים גילינו שהרב בהר”ן בעצמו דאג לשתול את הרעיון וליצור תחושה שהרעיון בא מלמטה, מהבנות. למה היה לו חשוב לתת לבנות את התחושה שהרעיון המבריק היא שלהן?

זה נפלא לחדש חידושים, ולהעביר שיעור מרגש. זה נפלא כאשר מורה נערץ מביא להתקדמות אצל תלמידיו. אך נפלא עוד יותר כאשר המחנך מצליח לתת למחונכים תחושה של צמיחה עצמאית, של יצירה אישית.

שהמחנך יודע גם להיעלם. להיות צינור כפוף שמשתלב בנוף הלמידה.

מי שמבין שהכל מלמעלה, סוד הלמד, הוא גם זה שיכול להיעלם ולתת מקום ללומדים לגדול. ולכן זה ברור שככל שאדם גדול יותר, כמו שהאות למד גדולה, כן יוכל להיעלם יותר בקלות. מי שמבין שהוא רק כלי, לא צריך שכולם ידעו שהיה לו רעיון יפה. לא משנה מי מקבל את זכויות היוצרים. העיקר שהלימוד עובר. מלמעלה למטה. מלמעלה למטה. מתמלא וממלא.

סודו של חודש תשרי הוא נתינת המקום. להעביר את מה שצריך להעביר בלי להחזיק טובה לעצמי, לתת לאמת לזרום. להגיע לאן שתגיע.

0 תגובות

Comments


bottom of page