Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

נירה קרמר – האם וילדה – עיסוי תינוקות למה?
האם וילדה – עיסוי תינוקות למה?

נירה קרמר /רפלקסולוגית בכירה

תינוק חדש נולד. שמחה רבה במשפחה.המולה רבה סביב התינוק. מסביבה בטוחה וחמה, הוא יוצא לאויר העולם הקר והזר. חבקיאותו אמא, אמצי אותו אל לבך, אהבי אותו כדי שיחוש את אהבתך ויבין כי החיבור שלואתך לא נפסק. גם הוא עבר טראומה בלידה. הוא חש בכאבייך ובתחושותייך. קבלי אותובזרועות פתוחות, אוהבות וחמות.

כמה חשוב לו המגע. גופך, בעיקרידייך, מבט עינייך וקולך, הם אלו הקושריםאתכם יחדיו.

דרך נפלאה לשמירת קשר זה הואהעיסוי.

העיסוי והמגע יאפשרו לתינוקלחוות חוויה חושית מענגת. הוא יירגע, נשימותיו יהיו קצובות וסדירות, המערכתהחיסונית שלו תושפע באופן חיובי, קיבתו תפעל כהלכה, ובטחונו העצמי יגבר.

תינוק מאושר ורגוע יחייךאלייך, יאהב אותך, קשריכם יתהדקו, כמות החלב שלך תגבר, וגם את תהיי רגועה ושלווהיותר.

חשבי כמה נפלא עבורך ועבורבעלך ומשפחתך, במידה וכבר הרחבתם אותה, כאשר התינוק החדש יחייך, ישמח, יהיה רגועושלו וירגיש בסביבה תומכת ואוהבת. כך הוא יראה את תודתו לכם.

העיסוי חשוב גם לפיתוח החושים.

חוש השמיעה: בעת העיסוי האם מדברת אל בנה,שרה לו שירים או מספרת לו סיפורים.

חוש המרחק: אמהות הקשורות לילדן בשעות הראשונות לחייהם,משפרות את איכות ההנקה, התינוק יעלה במשקל כפי הצורך, ומנת המשכל שלו תהא גבוההיותר. מדובר פה בקשר ביולוגי מובהק.

חוש הראייה: בעת העיסוי האם יוצרת קשר עיןעם תינוקה. קולה, מבטה ומגעה, ממריצה את ההורמונים האמהיים שלה, גורמת לטמפרטורהסדירה בגופו, ומאפשרת את חיסונו.

חשוב מאד שהעיסוי יינתן על ידיאחד מההורים. הדבר נותן להם חיזוק רב, בטחון בטיפול בתינוק ואף גורם לתגובה חיוביתשל התינוק.

מכיון שלעיתים אבא עסוק יותר,ואת חופשת הלידה בדרך כלל מקבלת האם, רצוי שלפחות פעמיים בשבוע יימצא האב פנאילעסות את תינוקו. בכך יגבר הקשר בינו לבין תינוקו, והוא יהיה שותף פעיל בגידולהילד. הילד זקוק למגע ולאהבה משני ההורים כאחד.

הכרות עם השיטה תאפשר לכםההורים, להרגע, לחזק את בטחונכם בטיפולבילד, ללמוד כיצד ליצור את הקשר הנפ

0 תגובות

Comments


bottom of page