Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

ניצחתי ואנצח | הר’ ימימה מזרחי

עודכן: 7 במרץ 2022ניצחתי ואנצח | הר’ ימימה מזרחי

ניצחתי ואנצח | הר’ ימימה מזרחי הרב אליעזר פאפו בספרו “פלא ליועץ” אומר, ואנחנו נלמד את התרופה שלו: “אהבת הניצוח, מידה זו לשונאי ישראל ומעכבת ביאת משיח והיא הגורמת קטגוריה בין תלמידי חכמים, וכל מחלוקת ושנאה ותחרות ומצע ומריבה שיש בעולם הכל הוא מאהבת הניצוח.” איזה מילה הכי מזעזעת? המילה אהבה. תמיד הייתי שומעת שאומרים על אהרון הכהן, אוהב שלום, נו ו.. גם אני אוהבת שלום. כולם אוהבים שלום.. אז זהו שלא.. יש אנשים שמתים על מחלוקות, ואני מכירה את זה מעולם עורכי הדין. אומר רבי נחמן שהגמטריא של שמו היא כמובן נצ”ח: כל ההתנצחויות בעולם הן שקר. ויש רק אחד שההתנצחות שלו היא אף פעם לא שקר, הקב”ה-“נצח ישראל לא ישקר”. “להתנצח”- בעברית זה פעולה רפלקסיבית, את עצמך את מנצחת, טיפשה. בפרט כשמדובר ביחסי נצח, כמו עם חמות. מה את חושבת שאחרי שהוצאת עליה את כל העצבים היא תעלם?! לנצח בן זוג, אין תבוסה איומה מזו.

היום נלמד על רבי מאיר בעל הנס, והאיש הזה עושה שלום בין איש לאשתו בצורה מופלאה, כל יום שישי הוא היה שומע על זוג שרב, היה מגיע עם הגמרא שלו למטבח של אותו זוג, והיה מתיישב ולומד אצלhהם בסלון ומסלק להם את המחלוקת. הוא היה אומן השלום, והוא האמין בתורה נשית. היה לו שיעור שהנשים היו חוזרות ממנו ומתנצחות עם הבעל שלהם. אז פעם אחת היתה אישה שחזרה מהשיעור של רבי בעל הנס ובעלה שואל אותה “איפה היית עד עכשיו?” והיא אומרת: “הייתי בשיעור של ר’ מאיר בעל הנס והיה מדהים!” ובעלה אומר לה “עד שאת לא הולכת ויורקת בעינו את לא נכנסת הביתה”. והיא הולכת, ור’ מאיר בעל הנס מזהה את המצוקה שלה ושואל “מי יכולה לירוק לי בעין כדי לרפא את הדלקת בעין שלי?” והיא באמת יורקת בעין שלו. ואני שואלת זה שלום בית ר’ מאיר? אתה מעודד את הבריונות של הבעל שלה?. ואני תמיד אומרת שבעצם הוא קורץ לה, תקשיבי אישה, יקח מלא דורות עד שגברים ישלימו עם מציאות שנשים לומדות תורה וגם נהנות מזה. זו האומנות הנשית האבודה לדעת לקרוץ.

אנחנו מתקרבים לחג השבועות, החג של מגילת רות. רות היא הוויתור הגדול, חוסר ההתנצחות עם החיים, רות זה אותיות ו.ת.ר היא מוותרת על הכל וה’ אומר רק אישה כזאת לא נצחנית ולא מתווכחת תנצח בכל.

.

0 תגובות

Comments


bottom of page