Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

נורית אילון הירש | ליקוטי מוהר”ן – עבודת הלב | עצות מרבי נחמן ליום הדין

עודכן: 2 במרץ 2022


מתוך שיעורה השבועי של נורית אילון הירש- עצות מרבי נחמן ליום הדין

רבי נחמן נותן לנו עצות טובות איך להגיע ליום הדין עיקר התשובה שאדם יתבונן בעצמו ויקלוט איפה אני שרוט מה אני צריך לתקן. יש סגולה ל40 יום של אלול, שהם בעצם 40 הימים שמשה עלה לשמיים להביא את הדברות השניים. בימים אלו יש סעייתא דשמייא מיוחדת של הארה לתשובה. אם את באה ומבקשת מה’ אני רוצה לעשות תשובה רוצה להיות אמיתית, רוצה לעשות משפט לעצמי, חשבון נפש ,ה’ אומר לך בואי יש עכשיו סעייתא דשמייא שיאירו לך מה את צריכה לתקן. וזה לא פשוט זה יכול להבהיל בהתחלה. איך לראות את הפגמים שלי בלי להיבהל? .כי למה להיבהל? כי ה’ לא בא אלינו בטענות על ארגז הכלים שהוא שלח אתנו לעולם, עם מידות רעות טבעים רעים וכו, אבל כשאני עושה חשבון נפש ורואה כמה דברים רעים יש בי אני יכולה ליפול לקטנות מוחין. רבי נחמן אומר אין מצב שתעשי דין לעצמך בלי לשתף חסד. מה זה החסד? שאת בכלל שמחה שאת רואה את הדברים האלה. זה מתנה שבכלל ראית מה לא טוב בך. המשפט צריך להיות מאוד סלחני כי אני לא יוצרת כלום בעולם הזה, זה ה’ ששלח לי הכל. “וידע כל פעול כי אתה פעלתו”.

Comments


bottom of page