Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

מתכוננות לט”ו בשבט | הר’ ימימה מזרחי

עודכן: 3 במרץ 2022פרשת בשלח

בנות יקרות ואהובות, אנחנו בזמן מהמם, ואני רוצה לקרוא לכם את ה”מאור ושמש”. היה מקובל עצום, וכך הוא כותב על הזמן הנהדר הזה שהגענו אליו: תמוז וחצי אב הם דינים קשים, והעולם חשוך בהם, ובט״ו באב מתחיל האור להתנוצץ. טבת וחצי אב הם זמנים שחורים, ובחמישה עשר בשבט מתחילים אורות להתנוצץ, ובט״ו בשבט מתחילים רחמים וחסדים לבוא על כנסת ישראל, ונמשכים רחמים על כנסת ישראל. תקשיבו טוב, תמוז הוא חודש על הפנים, חצי מחודש אב הוא על הפנים, ובט״ו באב, בנות ישראל לובשות לבן, מתחפשות לכלה, יוצאות במחולות: בחור, שא עינייך וראה. לעומת זאת, טבת הוא חודש על הפנים. יירדה חשכה על העולם עשרה ימים, למדנו בעשרה בטבת. חצי משבט הוא על הפנים, ובט״ו בשבט, כמו ט״ו באב, שמפרידה ביניהם בדיוק חצי שנה, היפוך ענק, שבזוהר הקדוש קוראים לו: היפוך הדין לרחמים. זאת אומרת דברים מאוד מאוד קשים הופכים לרחמים. אם יש ביהדות היפוך דין לרחמים קוראים לזה שלג. כשיש שלג, זה סימן של התמתקות הדינים. מה זאת אומרת? ״אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו״, אפילו אם יש לך חס ושלום חטאים אדומים כמו דם, כשלג ילבינו. ומה צריך לעשות לפי הרש״ש הקדוש, הרב שלום שרעבי שהפטירה שלו בעזרת ה׳ מחר בערב, והוא כותב כך: שהמצווה לקחת את השלג מהריצפה, ולהעביר אותו על המצח מימין לשמאל ולחשוב אלף, אלף למד, פיי. ולכיוון השני, ושוב מימין לשמאל. אלף זה בגימטריה 111, ויחד עם שלושת הכיוונים זה 333, כמניין ״שלג״. ומה הכוונה? כתוב אצל המקובלים שזה ניקוי, התחלה מא׳, ה׳ מנקה פחדים ודאגות, מיתוק של כל הדינים בעזרת ה׳. זה הכוח של הזמנים האלה. עוד מעט נדבר על ההיפוך שמביא איתו הט״ו, אבל הערב הזה הוא ערב מסוגל מאוד לפרנסה, מהיום בערב עד מחר בערב קבעו המקובלים סגולה לומר את פרשת המן שמופיעה בפרשת השבוע, ספר שמות, פרשת ״בשלח״. מה זו פרשת המן? עם ישראל הולך במדבר, אחריי שהם יוצאים מים סוף, רעבים וצמאים ואומרים: ״היוכל אל לערוך שולחן במדבר״, באמצע היובש הזה אתה יכול לפרנס אותי? ואז צריך להגיד את פרשת המן: ״הנני ממטיר לכם לחם מן השמים״, מה זה ״ממטיר״? כמו גשם. את עושה משהו כדי שירד גשם? לא, ככה הפרנסה תרד עלייך ותרד ותרד בעזרת ה׳ עד שתגידי די. זהו זמן מאוד מסוגל וזהו שבוע עם מיליון סגולות. השבת זו שבת שקוראים לה שבת שירה, שבת בה אפשר לפתוח את הים. השבת קוראים על קריעת ים סוף והוא נפתח. היות שכתוב בגמרא: ״קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף״, וגם מי שאומרת שהיא נשואה, קשה זיווגו של אדם, זאת אומרת שגם אחרי שהוא שלך יש לך עבודה והתמודדות. ״קשים נקביו של אדם כקריעת ים סוף״, נקבים זה כל הבריאות של האדם. ו״קשה פרנסתו של אדם כקריעת ים סוף״, מה זה של אדם? שהכסף יישאר ולא יעלם ללא תשומת לב. מה אני יעשה כדי שזה ישאר שלי בעזרת ה׳? היום יפתח ואני אעבור בתוכו ביבשה. כל זה השבוע הזה בעזרת ה׳.

0 תגובות

Comments


bottom of page