Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

משלוח מנות אליך ריבונו של עולם | נורית אילון הירש

משלוח מנות אליך ריבונו של עולם | נורית אילון הירש

משלוח מנות

ימי הפורים וכולנו בהכנות לחג המתרגש לבוא. רציתי ריבונו של עולם להגיש לך משלוח מנות גדוש באהבת ילדייך, שנאנקים פה, והמעשה שהיה כך היה ;

בשיעור שמסרתי על שמחה, סיפרתי על משפחה שנמצאת בעניות נוראה, ניתקו את המים, ניתקו את הגז ועוד שבועיים יפונו ע”י הוצל”פ מדירתם. סיפרתי איך בהומור אמרה לי אם המשפחה אנחנו זוכים לקדושת שבת ביום חול…לא מבעירים אש, לא מבשלים ולא נוסעים לאף מקום… כי כלתה הפרוטה…  בסוף השיעור ניגשה אליי אישה מתוקה המוכרת לי אישית ודחפה לידי צרור שטרות ואמרה לי ; ליבי כואב על המשפחה שסיפרת, קחי תני להם.  מיד החזרתי לה את השטרות, כי ידוע לי מצבה הכלכלי כאם חד הורית…היא התעקשה… ריבונו של עולם ישלח לי ממקום אחר…

התקשרתי לאם המשפחה וסיפרתי לה שיש לי סכום כסף צדקה עבורה… היא התרגשה ומיד חישבה מעשרות ואמרה לי ; בבקשה תעבירי לצדקה… אין צורך אמרתי לה… לא, אמרה לי, תני לי לזכות במצוות מעשרות… 

במעשרות שילמתי חלק מחוב שידוע לי של אותה אם חד הורית…

לא סיפרתי לשתיהן אחת על השניה…

אני שולחת לך ריבונו של עולם את המשלוח מנות הזה של אהבת ישראל דרך שליח מיוחד השליח ר’ לוי יצחק בן שרה סאשה מברדיטשב…


אני בטוחה, שהוא ימליץ טוב בעדינו.

ריבונו של עולם, אמונה, בטחון ואהבת חינם כזאת, לא תשלח לנו גאולה עכשיו ????

0 תגובות

コメント


bottom of page