Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

מרבה בשמחה | הר’ ימימה מזרחי | פרשת משפטים

עודכן: 3 במרץ 2022


..

מרבה בשמחה | הר’ ימימה מזרחי

.

שיעור לראש חודש אדר 

העצמה אישית-נשית בפרשת השבוע .

ברוכות הבאות נשיי חודש אדר המאושרות, אנחנו בימים ממש לא פשוטים, אנחנו צריכות לעבוד ממש קשה, גם יום המשפחה, יום האישה העובדת. ויום האישה המתקרב אלינו בצעדי ענק. אנחנו ניכנס לתקופה החגיגית הזו, והפתיחה של הערב השמח הזה היא: ״מיש…מיש…מישנכנס אדר מרבין בשמחה״. מיש.. זה בשנייה ש, מיש. . זה ברגע זה, עכשיו. משנכנס אדר, זה אם בשנייה שנכנס חודש אדר את עושה תנועה לכיוון השמחה, או כמו שנלמד שרבי נחמן קורא לזה: ״העתקה קטנה ממקומך״, זאת אומרת שאת מעתיקה את עצמך פסיעה אחת לכיוון זה או לכיוון זה, פתאום את תראי מישהי אחרת יוצאת מהמיש.. מיש.. מיש.. הקטן הזה, מישהי מחופשת, כמה חיפשת אותה, האישה השמחה הזו שהתכסתה באבק של דאגות על פרנסה, בריאות ועל זוגיות ודאגות על חינוך הילדים, מישהי חדשה תצא משם בעזרת ה׳.

הפרי צדיק, רבי צדוק הכהן מלובלין אומר שבחודש הזה בריא מזלן של ישראל. מה זאת אומרת בריא? משהו מהבריאה הראשונה שלך, שהיית חווה והכל היה גן עדן והוא היה בן אדם ;), ופתאום הדברים השכוחים האלה ששכחת כבר כמו כמה את אוהבת להיות שמחה וכמה את רוצה להיות שמחה מתעוררים.

היום נעשה בעזרת ה׳ את התנועה הקטנטונת הזו שהשפת אמת אומר: אם בשנייה שנכנס אדר את מרבה קצת בשמחה שלך, מרבין לך שמחה מין השמיים לכל השנה בעזרת ה׳.

אז היום בעזרת ה׳ נתעסק בשמחה הזו, נלמד אותה, נלמד איך עושים את הדבר הזה, ונלמד את פרשת השבוע, פרשת ״תרומה״. מה עושים בפרשת תרומה? כל אחד מושיט הושטה קטנה של משהו למשכן. חוט זהב, השרשרת שעל הצוואר, כתוב על הנשים שהן הורידו את שרשרותיהן ונתנו אותן לזהב של המשכן. גם מי שלא היה לה מה לתת פישפשה בדברייה ומצאה מראה איתה התגנדרה במצריים לאיש שלה. כל אחד נתן משהו ואני רוצה להסביר מה זו הפרשה המשגעת הזו ואיפה אנחנו עומדות עכשיו. מחר בעזרת ה׳ אנחנו נגיד תפילת מוסף, ובתפילת מוסף אנחנו אומרים כל פעם 12 ביטויים כנגד 12 חודשיי השנה, אך כשיש 13 חודשים, כמו השנה, בשנה מעוברת כשיש אדר א׳ צריך להוסיף את הביטוי ״לכפרת פשע״, והפרשה שאנחנו נקרא בעזרת ה׳ בשבת, פרשת תרומה היא לכפרת פשע. איזה פשע? חטא העגל, וזה לא כתוב בשום מקום. מרוב שהקב״ה מחק וכיפר, ״חטאה ונקה״, זה היה צריך להיות הפרשה הבאה, פרשת כי תישא, כשמשה לא יירד בזמן מהשמיים לפי החישובים שלהם והם עושים עגל, וזה לא כתוב, זה כפרת פשע, חטאתם? יכופר לכם. אבל זו הבגידה הגדולה בעולם, מיד אחרי החופה, אחרי מתן תורה, הם אומרים ״אלה אלוהיך ישראל״, יש על זה כפרה? כן, פרשת תרומה היא לכפרת פשע.

השנה הינה שנה מעוברת, את אומרת מחר בעזרת ה׳ במוסף ״לכפרת פשע״, איזה פשע? אומרת הגמרא בירושלמי: למה צריך כפרת פשע בשנה מעוברת? כי אולי עיברנו את השנה בטעות ואולי זו לא שנה מעוברת וייצא שנשתה ונאכל סעודת פורים בפסח, כי זה יהיה ליל הסדר, ולכן אנחנו אומרים לכפרת פשע, אולי לא חישבנו את הזמן נכון.

בנות תקשיבו טוב, מה הפשע שאת מכפרת עליו הערב הזה? סליחה שחישבתי את הזמן לא נכון.

.

.

#פרשתהשבוע #פרשתמשפטים

0 תגובות
bottom of page