Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

מסור T- אורנה מימון


מסור A מסור B

המסור T


המסורT ניסר וניסר שייף וליטש ומה שנראה לו השאיר ומה שלו פשוט הסיר ומאז מנהל חיים בהם אין מקום לכללים הישנים אלה משהוא חדש = המסור T.


עכשיו הוא השחקן הראשי בבמה והשם את מקומו פינה, השאיר לו לנהל עולם, הוא מכתיב את הכללים ולא ניתן לשנותם.

צניעות – חלקי

צמוד – אפשרי

כיסוי ראש – הכרחי אך לא סופי

והעיקר פתוח זורם מודרני עכשווי, ניתן לבוא לכותל בכל עת, לזעוק? להתפלל?!!!

נעים בחברותה, עם כלה צעירה שהחליטה לבוא להודות לשכינה על יום חתונתה וחברותיה פוצחות בשירה ~


מתאים גם לבוא בתשע באב לכותל, אבל לא ממש להרגיש את כאב השכינה. וכך תשע באב הפך לאחלה מפגש…..חורבן? חברותה!!!

כמעט כמו בכיפור נפגשים מעבירים חוויות קובעים פינה, משם לסיור בירושלים וסביב החומות יום חוויה אין מה להגיד לא מסור A לא מסור B המסור T.

שמעתי לראשונה כיצד זועקת השכינה בכותל, ערב תשע באב עם בטן מתפתלת מכאב והדמעות קופצות מעיני לנוכח המראות הכואבות מסביב, לו רק יכולתי לזעוק בקולי קולות דיייייייייייייייייייייי זה לא ערב חברתי זה על חורבן אמיתי.

ומזל שמסביבי מאות נשים צדקניות זעקו מכאב אל השם שירחם.


אחים תתעוררו חזרו בתשובה זה לא בושה הרי הם אותיות שובה שובו אל אביכם שבשמים הרימו עיניים הטו אוזניים תקשיבו לקול השכינה שזועקת!!!

אין לכם לב, לא נמאס לכם שאין בית לשם.


וחכם מה הוא אומר?


חכם – מנהל את חייו אך ורק לפי הוראות היצרן, התורה הקדושה בנתיב החיים הוא משתדל להע

0 תגובות

Comments


bottom of page