מכתב ל"בורא עולם"


be_good_text.jpg

אני עוברת אכזבות על אכזבות, כמיהה לחצי השני שלי ועדיין כנראה דרכינו לא הצטלבו…

אני מחזקת את עצמי באמונה שלמה שיש סיבה לעיכוב הזה, גם אם

אני לא מבינה אותו בשכל, ואתה יודע מה טוב עבורי..ואתה תפגיש בינינו בזמן שהוא הכי מתאים לשנינו..

אני עדיין מתפללת יום אחר יום שנים לא מעטות , אנא תפגיש בינינו.קשה לי, הוא חסר לי ואני בטוחה שאני חסרה לו

אני רוצה שנפגש סוף סוף שדרכנו לא יפרדו לעולם וביחד לבנות את המשפחה שלנו על דרך הקדושה והטהרהשביחד נוכל למלא את השליחות שלנו

אני מחזקת עצמי באמונה שלימה שבטרם יצירת הוולד 40 יום לפני כבר הכריזה בת קול עלינו.

אני מחכה, אני מנחמת עצמי שכל אחד שפוגשת וזה לא הוא אז האחד הזה מקרב אותי לזיווגי האמיתי.

ה’ אנא ממך בטל את העיכוב הזה,אנא ממך כבר לא קל לי לחזק עצמי באמונה..קשה לי באמת שקשה לי

אני חסרה אותו את הנשמה התאומה שלי , תפגיש בינינו בבקשה.

אני מתפללת שתסיר את העיכובים הקיימים עבור כל אחד, עבור מעוכבי הזיווג, מעוכבי הילדים וכל מי שיש לו עיכוב.

אנאה’ תן בי כוח לחיות בשמחה שלמה ובאמונה איתנה.עשה שכגודל העיכוב תהיה ישועתי גדולה ובמהרה,וישועת כל מי שזקוק לכך.מנע ממני אכזבות מיותרות ורק אתה יכול כהרף עין לזמן לי את זיווגי מיד. עזור לי ה’.

"ישראלית"(מעדיפה לכתוב לא בשמי)

0 תגובות