מופע פיוטי סליחות + שעור | הר’ ימימה מזרחי וליאת יצחקי | אלול

עודכן: 10 ביוליהר’ ימימה מזרחי:

הרב קוק זצ”ל, שהיארצייט שלו יצויין בג’ באלול, טבע את המשפט האלמותי:

 “הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרישעה אלא מוסיפים צדק,

אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה,

אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חכמה.” 

לא באנו להפגין נגד, באנו להפגין אהבה.

הבאנו לכן מעיר הקודש חברון את הגירסה האמיתית לנשי התנ”ך:

האמהות הקדושות במערת המכפלה ובעקבותיהן,

הנשים התנ”כיות המופלאות של חברון העכשווית.

וזו רק ההתחלה. צפו לפרקי ההמשך באשירה בסידרת היהודיות באות.

נביא אותן בעז”ה מהארץ ומכל העולם.

אל תחמיצו! 

#הכנהלראשהשנה #פרשתהשבוע

0 תגובות