Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

מודעות 5 – שוש גבאי


מודעות עצמית – שיעור חמישי

מרצה: הגב’ שוש גבאי

תהליך הסליחה

הגב’ שושי גבאי הינה מנהלת בית הספר למודעות "ובחרת בחיים", מורה ומדריכה לחיים למעלה מ- 30 שנה, נטרופתית, מורה למקצועות הרפלקסולוגיה, פרחי באך, מודעות עצמית וחשיבה חיובית…
חשיבות הכנת "שעורי הבית"

חבל על כל יום שעובר בו אנו חווים חוויות שונות לצד השגרה ואירועים שחלים בה מבלי שאנחנו מתקדמים.

המרצה סיפרה על אשה שהשתתפה בסדנא, ושהיו לה בעיות של שלום בית. לאחר 10 שנים היא חזרה למרצה כאשר באמתחתה בעיות שלום בית חמורות יותר + בעיות בריאותיות. משהתברר שהיא לא יישמה ולא תרגלה את הרעיונות שהוצעו במהלך הסדנא, המרצה דרבנה אותה לעשות את תהליך הסליחה על בעלה בנוכחותה, וללא שהות מיותרת. השינוי לטובה בבית החל להגיע תוך שבוע וחצי מיום תחילת תהליך הסליחה…"עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו" (פרקי אבות)

אדם צריך להתעלות על עצמו בניגוד לטבע שה’ טבע בו. הרווח במקרה זה הוא שלנו.

לדוגמא, בשעה 13:00 בצהרי יום שישי עמוס, הבעל רצה ללכת לאכול גלידה בחוץ. האשה שידעה ששבת נכנסת בעוד 3 שעות וישנם עוד דברים להספיק לפני כניסתה, ביטלה את רצונה לטובת רצון בעלה (ביהדות הבעל משול לקדוש ברוך הוא והאשה לשכינה). בשובם, בעלה שינה מהרגלו שלא לעזור במטלות הבית והתגייס לטובת המטלות שעוד נותרו, הילדה תלתה כביסה והשבת נכנסה לה באידיליה ובנחת…

"לעולם ה’ מקדים תרופה למכה" – קודם מייצר את התרופה, ורק אח"כ "מנחית" את המכה.למה…?!

לא להגיד "למה?!", למה? –

כי: אשה אחת קבלה על עצמה לא להציק עם השאלה "למה" לילדתה, שהיתה ילדה סגורה שאינה מפגינה רגשות: לא מחבקת ולא מנשקת ואפילו נרתעת ממגע, ביישנית, לא משתפת וכיוצא באלו התכונות.לדוגמא, כאשר הבת רצתה ללכת לשיעור מחול, ולבשה את החצאית הצמודה (למרות שהמורה אמרה שצריך לבוא עם חצאית רחבה, ולמרות שאימה כבר אמרה לה זאת בעבר), האם התאפקה ולא שאלה "למה….?!" ולא אמרה ד ב ר. האם התאפקה מלשאול "למה?" בהזדמנויות נוספות שנזדמנו, והתוצאה המופלאה היתה שהבת הסגורה הפכה באחת להיות פתוחה, זורמת, מחבקת ומנשקת, שרה ורוקדת בבית ומחצינה רגשות.

בביטול הביקו

0 תגובות

Comments


bottom of page